Roda de Berà signa el conveni urbanístic amb el Roc de Sant Gaietà

Recull els drets i les obligacions d’ambdues parts i garanteix l’aportació econòmica que el consistori efectua cada any a l’Entitat Urbanística

Ahir al migdia l’alcalde Pere Virgili i Jordi Cladera, president de l’Entitat Urbanística del Roc de Sant Gaietà, van signar el conveni urbanístic del Roc de Sant Gaietà, entre l’Ajuntament i l’Entitat Urbanística d’aquest emblemàtic enclavament rodenc, el qual va ser aprovat per la majoria del Ple durant la sessió ordinària del 16 de desembre de 2020.

El text recull les obligacions i els drets d’ambdues parts i garanteix l’aportació econòmica municipal acordada per a cada exercici, actualment de 30.000 euros. El seu objectiu és continuar amb el bon funcionament dels serveis i la bona conservació del conjunt, mitjançant el bon enteniment i la col·laboració mútua perquè el Roc de Sant Gaietà continuï sent un referent pel seu atractiu arquitectònic i el seu valor turístic.

Al novembre de 1972 Cayetano Bori Tallada va cedir a l’Ajuntament els vials, jardins, serveis i obres d’urbanització del que anomenà “Roc de Sant Gaietà”, una zona promoguda, construïda i finançada per ell mateix. Tal i com es va deixar constància, Cayetano Bori volia finalitzar la seva obra “garantint una gestió apropiada per al futur de la conservació i el manteniment de la urbanització”.

Des de l’any 1973, quan es va signar el primer conveni, les relacions entre l’Ajuntament i l’Entitat han estat fluïdes i constants, tal i com demostren els successius convenis que s’han anat signant al llarg dels anys entre les diverses juntes de propietaris i els alcaldes que han presidit el consistori rodenc, l’anterior formalitzat al mes de febrer de 2017.
L’Ajuntament reconeix l’esforç econòmic que cada any realitzen els veïns i propietaris del Roc, amb unes despeses comunitàries que assumeixen particularment pel manteniment, la conservació i la seguretat de l’entorn, motiu pel qual, per coresponsabilitat, compensa l’Entitat amb una aportació econòmica anual.