Roda de Berà rebrà una subvenció de l’ACA per construir un nou dipòsit d’aigua

El projecte també inclou la connexió de la zona nord amb el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT

created by dji camera

L’Agència Catalana de l’Aigua ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció de 500.000 euros dins de la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta. L’Ajuntament va presentar-se a la convocatòria per a poder executar el projecte de construcció del nou dipòsit de capçalera i de connexió amb el CAT, amb un pressupost d’actuació de 1.424.910,70 euros.

El pressupost de 2021 ja contemplava una partida de 200.000 euros per a la redacció de l’avantprojecte i del projecte, encarregats ambdós a la Diputació de Tarragona, i per a sufragar l’expropiació dels terrenys on hi anirà ubicat el nou dipòsit, molt proper al dipòsit del Molí-Cucurull. L’Ajuntament ja va rebre a mitjans del mes de setembre la maqueta de l’avantprojecte i està a l’espera de rebre el definitiu.

Actualment Roda de Berà compta a la zona nord, que s’abasteix amb recursos hídrics propis, amb cinc pous d’aigua i quatre dipòsits, el del Molí-Cucurull, el de La Morella, el de Berà Mar i el de l’Eixample, una xarxa d’aigua amb una extensió d’uns 86 quilòmetres, gestionada per l’Ajuntament.

Degut als símptomes d’esgotament que pateix l’antic pou de Cal Llorenç des de fa uns anys, un problema de sequera que és generalitzat, l’Ajuntament es va plantejar la necessitat de buscar altres fórmules d’abastament, per no haver de dependre només dels recursos propis, més després de les restriccions patides a Roda de Berà durant l’estiu de 2020. Per aquest motiu, al maig de l’any passat l’Ajuntament va encarregar un estudi d’alternatives per trobar la millor ubicació per la construcció d’un nou dipòsit de capçalera de 2.000 metres cúbics que portarà l’aigua del CAT al dipòsit del Molí-Cucurull. En el futur, es realitzaran connexions entre el dipòsit de capçalera i la resta de dipòsits del municipi, el de l’Eixample i La Morella, per tal que tot el municipi pugui ser abastit amb aigua de l’Ebre.

Aquestes actuacions estan incloses dins del Pla Director de l’Aigua, aprovat al desembre de 2020 pel Ple de l’Ajuntament, un estudi sobre les necessitats, les disponibilitats i l’avaluació del balanç actual en cabals i en instal·lacions que té l’objectiu d’analitzar les diferents alternatives existents per tal d’incrementar els recursos hídrics disponibles, així com millorar i adequar les instal·lacions de l’abastament. L’import de totes les actuacions incloses, tant en alta com en baixa pressió, arribarien a superar els 9 milions d’euros. Entre elles hi ha les ja esmentades, però també d’altres com la instal·lació de comptadors intel·ligents, l’adequació dels dipòsits, la renovació de les xarxes de distribució o la instal·lació de grups de pressió, entre moltes altres.

Renovació de canonades de Berà Mar

Els projectes inclosos dins del Pla Director de l’Aigua seran executats a mig o llarg termini, però l’Ajuntament ja ha posat en marxa altres inversions importants que milloraran a curt termini la xarxa d’aigua municipal.

Un exemple és la renovació de la xarxa de distribució d’aigua de tot el barri de Berà Mar, on els problemes de subministrament ocasionats pel trencament de canonades eren, i  hi són encara, constants degut a la mala qualitat de les canonades instal·lades en el moment de la seva urbanització. Degut a la importància del projecte, es va dividir en cinc fases diferents, de les quals ja se n’han executat dues al complet.

La tercera fase està en marxa ara, la qual afecta els carrers Hèrcules, Ossa Major, Ossa Menor, Mart i camí d’El Vendrell, amb un pressupost de prop dels 100.000 euros, dels quals 78.530 euros estan sufragats amb el PAM de 2020 de la Diputació. En aquesta fase es renovaran 1.249,35 metres de canonades.

Pel que fa a la quarta fase, sortirà a licitació durant els propers dies i s’espera que es pugui iniciar a principis del proper any. En aquest cas, es renovaran les canonades dels carrers Àries, Verge, Lleó i Peixos, amb una longitud total de 1.303 metres de canonada de polietilè d’alta densitat. El pressupost d’execució d’aquesta fase és de 110.000 euros.

Quant a la cinquena fase, a principis d’octubre es va aprovar definitivament el projecte i, quan s’adjudiqui la quarta fase, també aquesta sortirà a licitació, amb la qual es renovaran les canonades de l’avinguda del Sol i del carrer Bessons.

Ambdues fases compten amb la subvenció del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona, per als exercicis 2021 i 2022, amb un import de 78.530 euros cadascuna.

Finalment, entre d’altres projectes que ja estan aprovats per millorar la xarxa d’aigua municipal, trobem la instal·lació de comptadors a la sortida dels pous d’abastament i a les entrades dels dipòsits de capçalera, els quals permetran un millor i més eficient control de la despesa de l’aigua, o el canvi d’escomeses d’aigua potable antigues i de plom en habitatges del casc antic.