La Brigada Municipal fa un pas més en el retorn a la normalitat, amb flexibilitat i mesures de seguretat

La Regidoria de Via Pública i Manteniment informa que amb l’entrada en la Fase 1 del desconfinament la Brigada Municipal fa un pas més en el retorn a la normalitat i es comença a treballar de dilluns a divendres, en horari complet, amb mesures de flexibilitat per a poder adaptar-se a les actuals circumstàncies, especialment pel que fa al
personal major de 60 anys, de risc i en els casos que s’hagi de compatibilitzar la feina amb la custòdia d’infants menors d’edat.

També s’adopten mesures a la nau de la Brigada pel que fa a l’ús dels espais compartits i així garantir la seguretat dels treballadors i treballadores.

Les tasques que es realitzaran seran les habituals de cada operari, amb algun reforç en jardineria i altres que siguin necessaris. El reforç de la desinfecció de la via pública en els espais de major afluència de públic es continuarà fent, però de dilluns a dissabte.