El Port de Tarragona acaba la instal·lació d’una nova xarxa de fibra òptica

La nova xarxa millorarà els serveis dels clients actuals i també ha cridat l’atenció de noves operadores

La nova xarxa de fibra òptica instal·lada en el Port de Tarragona amplia i millora  els serveis de l’actual per a tots els clients i fa més atractiu l’entrada de noves  operadores per oferir els seus serveis. El cost total pressupostat és de 433.000 €  i s’han estès més de 20 km de fibra òptica durant 7 mesos.  

 

La instal·lació de la nova xarxa ha cridat l’atenció de les 3 operadores més grans  de comunicació digital. Dues ja hi estan operant i la més important s’ha interessat  pel projecte. Totes tres han trobat interessant oferir els seus serveis a les  empreses que treballen al Port, gràcies a la facilitat per connectar-se a aquesta  nova xarxa i l’opció de donar serveis a nous clients. Al mateix temps, les principals  empreses concessionàries ja s’han connectat a la nova fibra per poder millorar les  seves comunicacions internes i externes.  

 

L’empresa encarregada de l’obra, COMSA, ha realitzat l’obra en 7 mesos. On  s’han col·locat més de 20 km de fibra òptica. Aquesta ampliació disposa d’un  “punt neutre” dins del recinte portuari per a acollir els racks de distribució per als  diferents operadors. Des d’aquest punt es desplegarà una xarxa de 64 fibres en  tot el perímetre del Port, que representen uns 20 km metres de cable. Aquest  cablejat es distribuirà en dos trams, nord i sud, per a garantir una bona  connectivitat en cadascun dels trams.  

 

Un servei millorat per als clients i interessant per les operadores  

En l’actualitat hi ha dues xarxes de comunicacions, una històrica i una nova  instal·lació per a usos interns de fibra òptica. En els estudis previs es va descartar  l’aprofitament de les xarxes actuals per motius de seguretat, però si que  s’utilitzessin les canalitzacions existents per a l’estesa del nou monotub.  

 

L’ampliació i millora de fibra òptica és un projecte que s’inclou en el pla de  digitalització que està implementant el Port de Tarragona. Aquest pla consisteix a  incorporar els avantatges tecnològics en la gestió i en la logística del Port per a  augmentar la competitivitat i afrontar amb garanties els reptes planteja la revolució  tecnològica en la logística i en el món portuari.  

 

Aquesta millora del servei que ha promocionat el Port de Tarragona ha cridat  l’atenció de les operadores en telecomunicacions. A més de ser una millora per  totes les empreses establertes en les instal·lacions portuàries tarragonines, també suposa un atractiu perquè altres companyies es fixin en el potencial que ofereix el  Port de Tarragona en l’àmbit tecnològic.