Altafulla bonificarà al veïnat que faci un bon ús de la Deixalleria de Torredembarra

  Per a gaudir d’aquesta bonificació, caldrà sol·licitar la petició que s’haurà de presentar durant el mes de desembre, i tindrà efectes sobre la taxa a liquidar l’any següent

  Amb l’objectiu de fomentar el reciclatge dels residus que no disposen de contenidors a la via pública, els titulars d’habitatges i construccions d’Altafulla que hagin aportat residus a la Deixalleria de Torredembarra durant l’any podran acollir-se a les tarifes per ús freqüent de la deixalleria, que bonifica en aquest sentit el rebut de la brossa als veïns i veïnes que en fan un bon ús.

   

  La proposta, que s’aprovarà en la sessió plenària prevista per al proper dilluns 28 de setembre, sorgeix “atenent a la problemàtica que ens hem trobat aquest any de l’augment de restes de poda i andròmines als voltants dels contenidors, espai que no correspon a aquest tipus de residus”, ha assenyalat la coalcaldessa i regidora de Medi Ambient, Alba Muntadas, que al mateix temps, ha destacat que “bonifiquem aquella ciutadania que utilitza correctament el servei i diposita aquests residus al seu lloc, que és la deixalleria”.

   

  Per gaudir d’aquesta bonificació, caldrà tenir present diferents condicions:

  – S’haurà d’haver fet com a mínim una aportació anual a la Deixalleria de Torredembarra.

  – Només es comptabilitzaran les aportacions de residus d’un pes mínim de 5 Kg (pes total conjunt de tots els residus aportats).

  – Cada aportació de residus no serà divisible, de manera que només podrà ser assignada a un habitatge.

  – No es consideraran com a aportacions diferents aquelles que s’hagin realitzat en un mateix dia.

  – Només es tindran en compte les aportacions de residus que no disposin de contenidors de recollida selectiva a la via pública. Per tant, a efectes de comptabilitzar residus per a les tarifes d’ús freqüent de la deixalleria, en queden exclosos el paper/cartró, els envasos de vidre, els envasos lleugers, la roba i el calçat, rebuig i orgànica.

  – El justificant d’entrada a la deixalleria s’haurà d’emetre a nom de la persona que aporta els residus, fent constar l’adreça de l’habitatge amb dret a bonificació. En cas d’aportar residus en nom d’una altra persona, caldrà deixar-ne constància al certificat d’aportació de residus.

   

  La sol·licitud s’haurà de tramitar anualment i es presentarà durant el mes de desembre i tindrà efectes sobre la taxa a liquidar l’any següent.