La plaça Catalunya de Torredembarra tindrà una pèrgola i un escenari

Esdevindrà una autèntica plaça amb zona verda per al gaudi de la ciutadania, un espai més amable i més proper per al veïnat

La plaça Catalunya de Torredembarra esdevindrà una autèntica plaça amb zona verda per al gaudi de la ciutadania, un espai més amable i més proper per al veïnat. Aquest és l’objectiu del projecte d’urbanització que es portarà a aprovació en el ple ordinari d’aquest 17 de març. Per a la seva realització es compta amb un pressupost de 502.904,62 € (amb una subvenció de 380.396,66 € corresponent al Pla d’Acció Municipal 2022 de la Diputació de Tarragona).

L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, i el regidor de Via Pública i Manteniment, Raúl García, han presentat aquest matí el projecte que ja es va preparar durant l’anterior mandat.

La plaça Catalunya es troba en l’encreuament dels carrers de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida. El problema és que aquest espai urbà, aïllat de les voreres i dels edificis veïns, és difícilment utilitzable com a zona de parcs i jardins, per això el projecte es planteja la urbanització de l’espai amb l’objectiu de crear una autèntica plaça fàcilment utilitzable i protegida del trànsit rodat.

L’alcalde, Eduard Rovira, ha explicat que per a assolir aquest objectiu se segueixen les següents estratègies: reducció de l’espai destinat a vehicles de motor, connexió de l’espai central amb les voreres perimetrals i execució de la plaça amb un paviment cota única en tota la superfície. A més, es milloraran les instal·lacions de clavegueram. Tot això, aconseguint relacionar les diferents zones de forma pacífica i còmoda perquè totes les funcions (pas de vianants, pas de vehicles i zona de descans i esbarjo) es puguin desenvolupar sense conflictes.

El regidor de Via Pública, Raúl García, ha desgranat diversos aspectes del projecte com ara el fet que tots els paviments de la plaça es col·locaran en una cota única sense desnivells entre els diferents espais, però diferenciant-los entre ells utilitzant diferents peces d’acabat, materials i colors. A més, es qualifica tota la plaça com a zona 10. Aquest fet i la reduïda amplada de la calçada i la trajectòria corba convidaran a mantenir una velocitat baixa durant tot el trajecte.

Pel que fa a l’enjardinament i arbrat, la nova urbanització té dues franges de vegetació amb la funció de separar la calçada per a vehicles de les zones per a vianants. A nivell d’arbrat, es mantindrà l’existent a l’interior de la plaça. A les voreres perimetrals, es col·locaran noves peces de dimensions més reduïdes per acompanyar els recorreguts per les voreres.
En relació a l’enllumenat, s’instal·laran diferents models per cobrir el recorregut dels vehicles i el recorregut dels vianants i la zona central de la plaça. El mobiliari urbà també es renovarà amb instal·lació de bancs, seients individuals, papereres, una font d’aigua potable, pilones mòbils i seients de formigó.

A més, la plaça s’equiparà amb dos elements que se situaran a la part central de l’espai per enriquir l’àmbit: una pèrgola i un escenari. La pèrgola estarà formada per una coberta d’acer incorporant un entramat de fusta, que cobrirà l’escenari i incorporarà zones d’ombra a l’espai central. L’escenari està pensant per a celebrar petits concerts, actuacions, celebracions, etc.

La superfície total de l’àmbit d’actuació és de 2.311,10 m2 i el termini d’execució de l’obra és de sis mesos. Una vegada licitada la urbanització de la plaça, es determinarà el calendari de realització de les obres perquè sigui el que causi menys molèsties.