Entren en vigor les reduccions de taxes per al sector econòmic de Torredembarra

  L’1 de juliol han entrat en vigor un seguit de mesures destinades al sector econòmic del municipi per ajudar a pal·liar la crisi derivada de l’emergència sanitària per la Covid-19, basades en reduccions en el cobrament de diferents taxes

  temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

  La Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats de l’Ajuntament de Torredembarra informa que l’1 de juliol han entrat en vigor un seguit de mesures destinades al sector econòmic del municipi per ajudar a pal·liar la crisi derivada de l’emergència sanitària per la Covid-19, basades en reduccions en el cobrament de diferents taxes. Aquestes mesures es van aprovar en el ple del 7 de maig i són les següents:

  Ordenança fiscal 23, reguladora de les taxes per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i la prestació d’altres serveis (annex quart, cinquè i sisè): No s’han cobrat mentre no hi ha pogut haver-hi ocupació amb motiu de les mesures per lluitar contra la Covid-19. A partir d’ara, i fins a final d’any, la reducció és del 90 %.

  Ordenança fiscal 25, reguladora de les taxes per a la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable: Entra en vigor la modificació de tarifes a la baixa en diferents supòsits de l’article 5.

  Taxa per a la gestió del residus dels locals industrials, comercials, de serveis i d’activitats professionals: El tercer i quart trimestre tindran una reducció del 50% de la taxa. El cobrament dels rebuts domiciliats es durà a terme el 15 de novembre El període voluntari de pagament per a rebuts no domiciliats és del 31 d’agost al 30 de novembre.

  En aquest apartat del web es poden consultar les ordenances fiscals en vigor: http://torredem.altanet.org/ca/textnormal/color/ajuntament/documents/7/cat/129/0/