El Port Tarragona prova un innovador sistema de connexió elèctrica a vaixell

La prova pilot s’ha realitzat al vaixell de Salvament Marítim ”Punta Mayor” L’experiència obre la porta a la futura electrificació dels molls

El Port Tarragona ha provat un innovador sistema de connexió elèctrica al vaixell  de Salvament Marítim Punta Mayor. Aquesta innovació permet la connexió de  diferents sistemes elèctrics dels vaixells al moll i d’aquesta manera desconnectar els seus motors de combustió interna, reduint la contaminació i estalviant  combustible mentre es troben atracats a les instal·lacions portuàries tarragonines. 

 

La potència total que pot subministrar aquesta connexió elèctrica son 86 kW. S’ha  previst una nova arqueta amb preses de corrent i l’estesa de nou cablejat,  aprofitant en part la canalització existent. Una vegada connectada queda  totalment tancada i hi poden circular per sobre fins i tot grues mòbils de gran  tonatge. 

 

La prova s’ha realitzat al moll de Lleida, on el remolcador de Salvament Marítim té  la base a Tarragona. En aquesta mateixa zona també es realitzen operatives  relacionades amb “Project Cargo”. 

 

Antigament aquest moll disposava de preses elèctriques que alimentaven les  grues pòrtic electrificades i que un cop van caure desús en canviar la tipologia de  les grues es va aprofitar per alimentar d’energia algunes embarcacions, com les  de Salvament Marítim. Ara amb aquest nou projecte es millora aquesta connexió  utilitzant la infraestructura existent, principalment les canalitzacions, i s’estudia per a futurs projectes d’electrificació

 

Un pas més cap a un Port Sostenible 

L’experiència obre la porta a la futura electrificació dels molls. Aquesta innovació  que acaba de provar el Port de Tarragona és un pas més en la implementació del  nou Pla de Sostenibilitat Agenda 2030 per reduir el seu impacte ambiental en el  territori en la dècada 2020-2030. 

L’objectiu del Pla de Sostenibilitat és assolir la reducció en un 99% de la petjada  de C02 de l’Autoritat Portuària de Tarragona. El Port aposta per un creixement  econòmic sostenible i és conscient dels reptes i desafiaments que haurà d’afrontar  per mantenir la competitivitat en una economia global, així com per atendre la  demanda social de protegir el medi ambient i fer un ús responsable dels recursos  energètics.

El Pla de Sostenibilitat respon a l’objectiu d’assolir l’excel·lència en la gestió  ambiental i energètica dins l’àmbit del Port de Tarragona i amb aquesta innovació  es treballa en una línia d’actuació prioritària, la recerca del control d’emissions a  l’atmosfera.