El Port Tarragona inicia una nova pavimentació al moll d’Aragó

Les obres tindran una durada de 5 mesos i un cost total de 432.582,54 euros

El Port Tarragona ha iniciat una nova obra en les seves instal·lacions amb la  pavimentació d’una part del moll d’Aragó. Dedicat al tràfic de mercaderies a  granel, principalment agroalimentaris, és un dels molls amb més història i més  moviments de mercaderies del Port. Aquesta millora tindrà una durada de 5  mesos i un cost total de 432.582,54 euros.  

 

L’Autoritat Portuària de Tarragona disposa en el moll d’Aragó d’una zona en què  es troba parcialment pavimentada amb llambordes, entre els norai 0 i 14. L’any  2019 es va realitzar la substitució del paviment de llambordes, així com el de la  resta de paviment entre els norais 0 i 5. 

 

Una vegada realitzada aquesta primera fase, s’ha considerat, donat el material i  l’estat en general que es troba el paviment d’aquesta zona, i tenint en compte les  constants operacions portuàries que es desenvolupen en aquesta, continuar amb  la millora en la superfície delimitada entre els norais 5 a 11. 

 

Una millora integral sense afectació al tràfic portuari 

Aquestes actuacions de millora en l’estat del moll, a part del canvi de les  llambordes per un nou paviment més adequat pel tipus d’operacions que s’hi  realitzen, comptaran també l’adequació o millora de les instal·lacions afectades com es la xarxa de Sanejament, la instal·lació elèctrica d’enllumenat i preservant  la Xarxa d’Aigua Contra incendis. 

 

L’àmbit d’actuació d’aquesta obra de millora és exactament entre norais 5 i 11, i  entre les vies de la biga cantell i les vies del ferrocarril del Carrer d’Osca, en total  es tracta d’una superfície de 7.241,91 m2. 

 

Donada la repercussió en les operacions portuàries que es desenvolupen en  aquesta zona del moll d’Aragó, es va decidir realitzar les obres de reposició per  diverses fases, per a incidir de la menor manera en el normal funcionament del  Port.