El Port Tarragona encara la fase final de la construcció del Moll de Balears

Les obres han entrat en les últimes fases amb la finalització del dragatge i la col·locació del material amb mitjans terrestres

El Port Tarragona enfila la fase final de la construcció del Moll de Balears amb la finalització  del dragatge i el rebliment del moll amb el material dragat del fons marí que li proporciona  una forma molt identificable i visible. 

La draga Zheng He ha omplert l’interior del Moll de Balears amb 600.000 m3 de material  del fons marí de la dàrsena de Cantàbria. Ara les tasques s’han traslladat a l’exterior del  propi moll on maquinaria pesant s’encarrega de col·locar i aplanar tot el material. Paral·lelament també està en procés la col·locació de la biga de cantell. Des del mar l’embarcació Ardenza segueixen realitzant tasques auxiliars per la col·locació del material  necessari en els dics sud i nord del propi moll.  

Els propers passos en la construcció del Moll de Balears seran la col·locació bol·lards i  defenses al mateix moment que es posen em marxa les pavimentacions en moll i  esplanada. El Moll de Balears del Port de Tarragona ja té una forma molt identificable i  visible i s’espera la seva posada en funcionament a mitjans d’aquest mateix any.  

Sostenibilitat, peça clau en el nou Moll de Balears 

El Port de Tarragona ha ideat aquest moll com un moll multipropòsit, d’aquesta manera  podrà rebre diferents tipus de tràfics portuaris ara i en el futur. Actualment, la prioritat es  destinar-lo a l’activitat creuerística i s’espera que entri en funcionament a mitjans d’aquest  mateix any. La nova infraestructura tindrà una vida operativa molt llarga i el seu disseny -si  s’escau- permetrà reconvertir el seu funcionament cap a serveis per a sòlids a granel i altres  tipus de mercaderies. 

Aquesta nova infraestructura augmentarà la capacitat per a rebre més visitants i en millors  condicions, amb una línia d’atracada total de 700 metres, ja que, en 240 d’aquests 460  metres de llargada, es podrà atracar en ambdós costats i s’afegeix la zona del dic de  Llevant. Amb tot s’ha arribat a doblar el nombre de creuers que podran atracar  simultàniament i, també, acollir els creuers més grans del món.