El Port obre les inscripcions de la II Rail Day que tractarà sobre la intermodalitat

La trobada La jornada Rail Day se centrarà en la intermodalitat com a eix principal de debat

El pròxim 8 d’abril, el Port de Tarragona celebrarà la segona edició del Rail Day, sota el  lema ‘Tarragona, node intermodal estratègic de la TEN-T’. Es tracta d’un seminari web  online i gratuït, de poc més de dues hores i mitja de durada, amb un eix central a debat; la  intermodalitat. Les persones interessades poden fer la seva inscripció mitjançant l’enllaç  https://www.raildayporttarragona.com/

La intermodalitat al Port de Tarragona és un dels punts estratègics claus en el  desenvolupament de negoci. Per aquest motiu, la jornada d’aquest any 2021, es  desenvoluparà sobre 3 eixos; el desenvolupament del Corredor del Mediterrani, les  autopistes ferroviàries i finalment la demanda existent i el potencial del ferrocarril a  Tarragona i el seu hinterland. 

Cal afegir, que Rail Day és una aposta ferma i un punt de trobada que va néixer de la  inquietud del sector al voltant del servei Intermodal, així com l’oportunitat de generar un  fòrum on la comunitat portuària, amb proveïdors i empreses de serveis, puguin identificar  les oportunitats de negoci per assolir cadenes de transport més eficient. 

Després de la gran acollida de la primera edició, l’any 2019, el Port de Tarragona ofereix  la possibilitat de participar i analitzar el present i futur de les terminals intermodals per  desenvolupar un port més competitiu, més sostenible i més social. 

La gran aposta pel ferrocarril 

El Port de Tarragona fa una aposta clara per tal d’optimitzar la cadena logística. Les dades  del darrer any 2020, tot tenint en copte la situació pandèmica que s’està vivint, avalen  aquesta aposta. Més de 672.000 tones, gairebé 1.150 trens i 16.300 vagons van circular  per les instal·lacions del Port. 

El port tarragoní treballa en nous tràfics, en l’execució de projectes estratègics i en les  darreres obres abans l’arribada de l’ample internacional a Tarragona. 

L’objectiu és augmentar el moviment de trens i terminals ferroviàries en un entorn  ferroportuari, com a mitjà per estendre l’abast del hinterland dels ports i per millorar les  connexions internacionals. 

La intermodalitat a debat 

En aquest sentit, el Rail Day s’ha convertit en una plataforma per donar a conèixer els  avantatges competitius del Port de Tarragona: bona posició geogràfica, excel·lent  penetració en el hinterland, eficiència i valor afegit a les seves cadenes logístiques. 

Les persones interessades poden trobar més informació de la jornada II Rail Day a la  pàgina oficial https://www.raildayporttarragona.com/. A l’espai es publica el formulari  d’inscripció així com el programa i les biografies dels i les ponents. 

Des d’aquesta mateixa pàgina es podrà accedir al seminari una vegada i, prèvia inscripció,  l’organització es posi en contacte amb la persona sol·licitant per lliurar-li les credencials  necessàries d’accés a la jornada. 

La intermodalitat al Port Tarragona 

El web del Port de Tarragona ofereix diversos espais relacionats amb la intermodalitat i a  la importància del ferrocarril com a línia estratègica al Port. En aquests enllaços es troba la informació addicional. 

Intermodalitat al Port de Tarragona https://www.porttarragona.cat/ca/serveis negoci/negoci/intermodalitat 

El Port Tarragona com a administrador ferroviari  https://www.porttarragona.cat/ca/serveis-negoci/serveis/ferrocarril