El Port millora la seguretat viària i ferroviària interna amb noves senyalitzacions

La senyalització vertical i horitzontal millorarà la convivència entre la circulació viària i ferroviària dins de les instal·lacions portuàries

El Port de Tarragona està implementant un projecte de millora seguretat viària i  ferroviària interna. El projecte té com a objectiu la senyalització vertical i  horitzontal mitjançant marques viàries i pictogrames de les interseccions dels vials  de circulació amb les vies del ferrocarril en tota la zona portuària. Amb aquesta  actuació es busca millorar les condicions de seguretat en la circulació de la xarxa  viaria i ferroviària interna del Port de Tarragona.

  

Els elements de seguretat què disposen aquestes interseccions especials és  superior a les que assenyala la llei, ja que s’introdueixen automatismes que  avisen als usuaris amb antelació al pas de la circulació ferroviària o redueixen els  temps d’espera.  

 

Es duran a terme fins a 52 actuacions per millorar la senyalització en els  encreuaments, principalment horitzontal, basada en els senyals viaris i pintat  dels pictogrames dels senyals.  

 

El servei ferroviari al Port de Tarragona, a l’alça 

Les empreses que operen en el Port de Tarragona cada cop utilitzen més els  serveis ferroviaris del qual disposa, aquest fet intueix un canvi en el sector de la  logística, més sostenible. Aquest canvi queda palès en els moviments de  productes agroalimentaris amb diferents destinacions, com la vall de l’Ebre,  Lleida, Monzón, Saragossa, i per altra banda, Vic.  

 

Des de l’any passat, el Port de Tarragona porta una mitjana de 3 trens setmanals  de productes agroalimentaris, principalment moresc (altrament dit blat de moro, o  panís) amb puntes de 5 trens setmanals des del passat mes d’abril. Una línia  regular de transport ferroviari des del Port cap als clients finals del hinterland del  port tarragoní.  

 

Durant l’any 2019 el Port va superar els 6 M de tones en el sector agroalimentari i  ramader, el que suposa un 4,5% d’augment respecte a l’any 2018. Aquest  lideratge es basa en diferents punts forts. Proximitat, productivitat, preu,  experiència, qualitat i especialització són les claus d’un tràfic que ha posicionat al  Port de Tarragona com port capdavanter en moviment de productes  agroalimentaris a la Mediterrània.