El Port instal·la caixes nius per millorar el control biològic i proporcionar refugi a les aus

L’acció s’emmarca dins de la ‘Recuperació de la biodiversitat autòctona i mitigació de les emissions’ inclosa al Pla de Sostenibilitat Agenda 2030 del Port de Tarragona

El Port de Tarragona ha instal·lat 10 caixes niu per millorar el control biològic i proporcionar  refugi a les aus. 

Les caixes, de fusta, s’han col·locat al bosc situat a la part de dalt de la pedrera del Cap  Salou, on se solen dur a terme treballs de prevenció d’incendis i eliminació de la  processionària de pins. 

L’objectiu principal d’aquesta acció és fer incrementar la presència d’animals depredadors  naturals de la processionària del pi, com són els ocells insectívors, especialment les  mallerengues. Amb la col·locació d’aquestes caixes niu es proporciona refugi a aquest tipus  d’aus i, a la vegada es millora el control biològic de la processionària per tal que no es  descontroli i arribi a l’estat de plaga. 

Les caixes niu són una estructura artificial que es col·loca a una altura variable i que pretén  oferir una cavitat apta perquè puguin construir el seu niu algunes espècies d’ocells  insectívors com la mallerenga, el raspinell, el pit-roig, etc. Les espècies d’ocells insectívors  (protegides legalment a Catalunya, Espanya i Europa) crien sobretot en forats d’arbres i en  parets naturals o murs artificials on encabeixen els seus nius. 

L’actual model de gestió de boscos mediterranis a Catalunya prioritza els boscos joves, i  això provoca que hi hagi menys orificis en els arbres, de manera que redueix la disponibilitat  de punts òptims per a la nidificació dels ocells. 

És per aquest motiu que la instal·lació de caixes niu en una zona verda, com és el cas de  les caixes nius col·locades a la pedrera del Cap Salou, ajudarà a augmentar la presència  d’ocells i a més tindrà un interès científic i pedagògic.  

Les tasques han comptat amb la col·laboració de l’Associació Aurora, una associació sense  ànim de lucre creada el 1987 per la iniciativa de familiars de persones afectades per alguna  malaltia mental. L’associació, amb la que el Port col·labora habitualment, està  especialitzada en projectes de recuperació d’espais naturals, treballs forestals i jardineria.  

La recuperació de la biodiversitat autòctona és una de les metes incloses dins de l’eix  Sostenibilitat ambiental i Biodiversitat del Pla de Sostenibilitat Agenda 2030.