El Port de Tarragona renova el Pla de Sostenibilitat amb una flota de vehicles més sostenibles

Es tracta d’una furgoneta híbrida, per al servei d’atestats de la Policia Portuària, i de dos vehicles híbrids per als serveis ordinaris del cos policial del Port Tarragona

El Port de Tarragona continua desplegant el seu Pla de Sostenibilitat Agenda 2030, en aquesta ocasió ha renovat la seva flota amb una furgoneta híbrida i dos vehicles compactes per a serveis d’atestats i ordinaris de la Policia Portuària del Port Tarragona, cos adscrit a la Divisió de Domini Públic i Protecció Portuària del Port.

La furgoneta, adjudicada a l’empresa TECNOVE, SL per un import d’adjudicació de 79.019,05 euros (IVA inclòs), és un model Ford Transit Van EcoBlue Hybrid. Per altra banda
els dos nous vehicles pertanyen al fabricant Toyota model RAV4 220H e-CVT adjudicats a l’empresa Autoforum Tarragona, SA per un import de 90.207 euros (IVA inclòs). Es tracta de dos models compactes i adients per als serveis específics del cos policial comptant.

L’objectiu principal d’aquesta renovació es basa en l’adquisició de vehicles més eficients
que redueixin la petjada de carboni del Port a l’horitzó 2030. Fomentar el vehicle elèctric a
l’organització i a la comunitat portuària és una de les metes establertes al Pla. El criteri és
l’adquisició de nous vehicles 100% elèctrics o híbrids.

Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental.

El Port compta amb el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (renovat per al període
2018-2021) en la categoria de flotes de vehicles que té com a principal finalitat contribuir a
la reducció de les emissions contaminants provinents del transport, promoure l’ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental en la planificació, projecció i gestió de la mobilitat, especialment en entorns urbans. L’objectiu és minimitzar els impactes ambientals més enllà dels requisits derivats del compliment de les normatives actuals.

Els criteris ambientals per poder obtenir aquest Distintiu es basen en la gestió de la flota, la
conducció eficient, el tipus i estat dels vehicles i altres accions de compromís de millora
ambiental. Per això, entre altres mesures, l’APT ofereix cursos de conducció eficient als seus treballadors, fomenta l’ús de les videoconferències per evitar desplaçaments i manté
una flota de vehicles de baixes emissions.

En els últims anys l’Autoritat Portuària de Tarragona ha apostat per seguir millorant l’eficiència del seu parc de vehicles. El Port de Tarragona ha aplicat criteris d’eficiència cada
cop que ha renovat la seva flota i ha anat incorporant turismes elèctrics i híbrids a la seva
flota i retirant els turismes de motors més antics. La incorporació de vehicles més eficients
ha permès la retirada dels vehicles més antics que consumien més carburant i provocaven
major contaminació atmosfèrica, ja que no disposen dels dispositius actuals de reducció
d’emissions, com per exemple, el monitoratge de la pressió de les rodes, start-stop, frenada regenerativa, filtres de partícules i de NOx, etc.

El 2012, les emissions derivades del parc de vehicles sumaven 131,3 tones de CO2 eq.,
mentre que l’any passat només van representar l’emissió de 83,82 tones de CO2 eq.

Aquesta línia d’actuació és fruit de l’adhesió del Port de Tarragona al programa d’Acords
Voluntaris per a la reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle impulsat per l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic. A través d’aquest programa, l’APT calcula la seva petjada de carboni i estableix un compromís per reduir les seves emissions.