El Port de Tarragona convida a participar en la mostra artística ‘Expressa’t’

Un total de 16 escoles i entitats podran compartir els seus treballs en la primera edició ’Expressa’t’

Aquest mes de juny, el Port de Tarragona sota la seva marca cultural, Moll de Costa, engega un potent projecte artístic, la mostra ‘Expressa’t.

Durant dos caps de setmana de juny, 12-13 i 19-20 de juny, el Port de Tarragona organitza la mostra que permetrà a les escoles, centres i entitats que tinguin com activitat principalla formació i l’aposta en l’educació d’alguna disciplina artística (dansa, música, circ, …), siguin públiques o privades del Camp de Tarragona, a participar en la mostra artísticaExpressa’t.

La mostra ‘Expressa’t’, neix davant les nombroses peticions de diferents entitats i escolesque busquen espais a l’aire lliure per realitzar concerts i actuacions. El Port Tarragona, davant aquesta necessitat habilita la plaça, situada davant del Tinglado 1 del Moll de Costa, com escenari per a les representacions artístiques.

Un total de 16 centres podran participar i compartir els seus espectacles durant els dos caps de setmana. Cada dia col·laboraran 4 entitats, una a les 10:30h del matí, la segona a les 12:00h, la tercera a les 18:00h i la darrera a les 19:30h. Cada dissabte i diumenge actiuen la mostra ‘Expressa’t (12,13,19 i 20 juny) es mantindran els mateixos horaris.

Com participar a Expressa’t

Aquelles escoles interessades a participar en la mostra artística hauran d’enviar unformulari amb les dades establertes als requisits (https://www.porttarragona.cat/ca/port- i-ciutat/moll-costa#expressat) a l’adreça electrònica expressat@porttarragona.cat abans del 2 de juny a les 19:00h.

A causa de l’excepcional situació que estem vivint amb la COVID 19 s’han d’establirmesures alineades a totes les recomanacions actives a hores d’ara. Per aquest motiu lesentitats han de complir amb els requisits publicats.

 1. Cada escola tindrà un mínim de 30 minuts i màxim de 50 minuts per presentar les seves actuacions.
 2. Hi haurà un màxim de 15 persones actuant a l’escenari.
 3. Les persones que actuïn han de tenir com a mínim 6 anys, l’equivalent al primer

  curs de primària.

 4. Podran actuar un màxim de 30 persones per escola
 5. Hi podran assistir un màxim de 60 persones com a públic i, es distribuiran seguint

  les indicacions que estableixi el personal del Port.

 6. S’haurà d’omplir el formulari amb les dades del centre sol·licitant, signar el model

  de declaració jurada de responsabilitat vers les mides COVID-19, signar el model de cessió de drets d’imatge i, finalment adjuntar una còpia de la pòlissa deresponsabilitat civil de l’escola o entitat que sol·licita participar en la mostraExpressa’t. (el formulari i els models estan publicats a l’espai anteriorment citat).

 7. Al correu de sol·licitud les escoles poden adjuntar un màxim de 3 imatges per representar gràficament en què consisteix el seu espectacle.

En tot moment es mantindran les mesures de seguretat i higiene necessàries derivades de la situació motivada per la COVID-19 i es seguiran els protocols existents per a garantir la seguretat de totes les persones que assisteixin.

Característiques de l’espai

La plaça del Tinglado 1 del Moll de Costa es transformarà en dos escenaris. Per una banda un escenari amb una tarima de 8×4 metres amb una alçada de 0,5 metres. Per altra banda, un escenari de 8×4 metres de linòleum.

Les escoles, en les seves sol·licituds, hauran de fer saber quin tipus d’escenari prefereixen per mostrar les seves creacions a ‘Expressa’t’

Difusió, presentació, peticions i selecció

A l’hora de decidir quines són les escoles i entitats que participaran es tindran en comptediferents criteris.

En primer lloc intentar aplegar escoles i entitats de diferents disciplines, en segon lloc la valoració de la proposta i el compliment dels requisits i, finalment l’ordre d’arribada de lapetició.

Mitjançant la pàgina web del Port i les xarxes socials del @PortTarragona i @MolldeCosta (Twitter i Facebook) es donarà tota la difusió i informació necessària.

El dilluns 7 de juny es farà públic el llistat d’escoles que podran participar en l’edició d’enguany, detallant l’horari i el dia assignat. Cal afegir que l’escoles que hagin estatseleccionades rebran un correu amb el dia i hora assignats per a participar.