Continua el procés d’expropiació que dona inici al projecte d’obres de nova canalització del barranc de Barenys

Pere Granados, acompanyat del regidor de Gestió del Territori i Habitatge, Marc Montagut, es va interesar pel procés d’expropiació dels terrenys durant l’acte de signatura de les actes d'ocupació i primer pagament als titulars afectats.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, acompanyat del regidor de Gestió del Territori i Habitatge, Marc Montagut, s’ha interessat per la bona marxa del projecte del baranc de Barenys assistint al procés de signatura de les actes d’ocupació i el primer pagament que han rebut els veïns i veïnes del Barri de la Salut, afectats per les expropiacions de les seves finques on s’han de dur a terme les obres del projecte d’endegament del Barranc de Barenys.

En total, són 25 els veïns i veïnes que van assistir a les dependències municipals de Salou per tal de rebre una bestreta de la quantitat total que percebran al setembre, en concepte indemnitzatori per les seves cases o terrenys que es troben afectats pel traçat de la nova canalització del barranc de Barenys.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha mostrat el seu interès pel que fa al desenvolupament del procés d’expropiació i ha dit que “volem mostrar la nostra satisfacció perquè ben aviat veurem unes obres que resoldran definitivament el problema de les inundacions quan cau molta precipitació i que podrien començar el pròxim mes de setembre”.

Per la seva banda, el regidor de Gestió del Territori i Habitatge, Marc Montagut, ha recordat que el projecte d’endegament i les expropiacions tenen un cost d’uns 14 milions d’euros, que financia l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Existeixen dues fases d’expropiació. En aquests moments, ens trobem en la fase del primer tram, que va des de la via del ferrocarril cap a mar. És la que menys superfície ocupa, però és la que té més incidència, tant econòmica, com pel nombre de propietaris afectats. La segona fase anirà des de la via del tren fins al Vial de Cavet.