Constantí aprova un nou Pla local de Joventut per als pròxims 4 anys

El nou Pla Local de Joventut de Constantí 2022-2025 es fonamenta en tres línies prioritàries

temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

Durant el Ple ordinari celebrat el passat 1 de desembre, l’Ajuntament de Constantí va aprovar el nou Pla Local de Joventut per al període 2022-2025. El Pla Local de Joventut (PLJ) és el document marc que determina les polítiques juvenils municipals que es portaran a terme durant els pròxims 4 anys. El contingut d’aquest pla defineix les línies prioritàries que, en matèria de joventut, desenvoluparà l’Ajuntament de Constantí durant el seu període de vigència, les deficiències detectades en relació a aquestes línies, els objectius adreçats a esmenar-les i les accions que volem emprendre per complir-los.

 

El nou Pla Local de Joventut de Constantí 2022-2025 es fonamenta en tres línies prioritàries:

1. La convivència i la cohesió social: inclusió de col·lectius vulnerables, conflictes de caràcter intercultural, sexisme, atenció socioeducativa dels col·lectius en risc.

2. L’emancipació de les persones joves: millora de les competències formatives, habilitats socials, relacionals, gestió de recursos, que permetin estar en disposició d’emancipar-se amb garanties.

3. La participació juvenil: oferir un espai de participació per gestionar les demandes dels joves i promoure la seva participació activa en la vida social del poble.

Aquestes línies prioritàries que defineixen el PLJ s’han anat duent a terme gràcies a la plataforma tècnica que integra la majoria de serveis i professionals que treballen amb infants i joves al municipi des de diverses administracions i entitats, coordinada per diverses tècniques municipals, i amb la col·laboració dels joves amb els quals s’ha treballat durant aquests darrers anys.