Dissabte, 20 de juliol de 2024
És notícia

El CAT fa el tradicional balanç anual de l’any 2022

Avatar photo

Els consums d’aigua del Consorci d’Aigües de Tarragona augmenten un 9% l’any 2022

Aquest dimarts 14 de febrer, el president del CAT, Joan Alginet i el director-gerent, Josep Xavier Pujol, han presentat a la seu del Col·legi de Periodistes de Tortosa, el balanç de l’any 2022 i han donat a conèixer els principals eixos d’acció d’aquest 2023.

Pel que fa als consums de l’any anterior, el consum d’aigua per parts dels consorciats ha augmentat un 9% fins els 76,48  Hmde consum anuals, mentre que l’any 2021 aquesta xifra se situava als 70,14 Hm3 . Cal recordar que l’any 2019 el volum anual consumit es va situar en 73,79 Hm3, per tant, els consums d’aquest 2022 són fruit d’una certa recuperació als consums previs a la pandèmia juntament amb l’impacte de la sequera a les conques internes de Catalunya.

En aquest sentit, cal destacar l’activació del pla d’emergència per sequera del CAT el mes de setembre de 2022. Un pla que continua actiu i que segons les previsions del Consorci podria desactivar-se les pròximes setmanes a causa de l’evolució dels indicadors hidrològics. Tot i això, el CAT continuarà fent difusió de bones pràctiques per un ús responsable i eficient de l’aigua a través de campanyes de comunicació a les xarxes socials i els mitjans de comunicació.

Línies estratègiques de la Presidència

El president del CAT, el Sr. Joan Alginet, ha volgut fer esment de les principals línies d’actuació que potencia en el seu mandat, tots ells, alineats amb els objectius estratègics de l’organització.

 • Reforç del sistema d’abastament i la garantia del subministrament.

En primer lloc, Alginet ha destacat que “la vigilància i inspecció de la xarxa de distribució i l’absolut control sobre els possibles elements de risc de l’explotació, són una prioritat per aquesta presidència, és per això que s’hi destinen tots els recursos amb la màxima diligència possible”. Més endavant es detallen les accions concretes dutes a terme en aquesta àrea.

 • Cultura de compliment.

Des del CAT s’ha aprofundit de forma decidida en la implantació del sistema de Compliance Penal, destinant més recursos per aconseguir instaurar una cultura de compliment a l’organització. Entre d’altres accions, des del mes de maig de 2022, el CAT ha reforçat l’àrea de contractació i l’àrea de compliment legal amb la incorporació d’un òrgan de compliance extern a l’organització. També durant el 2022 el Consell d’Administració del CAT ha aprovat un Pla de Mesures Antifrau i de Gestió de Conflictes d’Interès.

En aquest sentit, el Consorci, enguany presentarà un nou codi ètic i de conducta aplicable a tots els nivells de l’organització, així com els tercers que s’hi relacionin contractualment.

 • Bon govern corporatiu: Governança plural i col·laborativa.

La presidència del CAT ha encapçalat un procés de millora de la transparència i comunicació amb els consorciats i la comunitat i l’entorn, celebrant per primera vegada unes jornades participatives d’elaboració d’un procediment de confecció de tarifes. En aquest sentit, també s’ha celebrat per primera vegada una sessió monogràfica del Consell d’Administració sobre el seu paper i el de la seva presidència, seguint les indicacions dels codis de bon govern.

Aquesta és una de les línies que durant el 2023 es potenciaran a través de les reunions de treball amb els organismes públics i associacions que tenen un vincle amb el Consorci.

Accions 2022

En la presentació del balanç anual, s’han detallat les accions destinades a reforçar el sistema d’abastament i la garantia del subministrament. En aquest àmbit cal detallar l’evolució de les obres previstes en el pla d’inversions (2020-2023) per un valor de 36,6 milions d’euros (50% finançats per l’ACA). Durant el 2022 s’han finalitzat diversos projectes a l’ETAP de l’Ampolla entre els que hi destaquen:

 • Planta de desinfecció per llum ultraviolada. Es tracta d’una nova etapa del procés de potabilització que desinfecta l’aigua abans de ser clorada i distribuïda als consorciats. En aquesta fase, l’aigua passa per unes làmpades de llum ultraviolada de grans dimensions per eliminar qualsevol tipus de microorganisme, inclosos alguns resistents al clor. Aquest projecte relacionat amb la millora de la qualitat de l’aigua ha suposat una inversió de 3,8 M€.
 • Reixes de desbast del dipòsit d’aigua crua. Aquest sistema permet extreure els macròfits que s’hi formen i evitar així que puguin entrar a les següents fases del procés de potabilització. Ha suposat una inversió de 0,5 M€.

D’altra banda, pel que fa als projectes relacionats amb augmentar la capacitat de regulació i garantia del CAT al llarg de la xarxa de distribució, cal destacar:

 • Dipòsit regulador de Coto del Rei, al Vendrell, que va entrar en servei el primer semestre de 2022. Aquest dipòsit té una capacitat de 25.000 m3 i serveix per dotar de més garantia l’àrea del Baix Penedès al qual el CAT dona servei. El dipòsit ha  comptat amb una inversió de 3,8 M€.
 • Variant de l’Ametlla de Mar. Durant el 2022 el CAT ha treballat en el projecte de la variant de l’Ametlla de Mar. Un projecte que desvia la canonada al seu pas per aquest municipi en un tram de 375 metres i que permetrà instal·lar una nova canonada de formigó armat de diàmetre 1600 mm que es connectarà a la conducció principal desviant així l’actual traçat on hi ha un tram més crític. Es preveu que l’obra de la variant estigui finalitzada a finals de març i l’import de l’obra sigui d’1’7 M€.

Finalment, durant aquest 2022 s’ha treballat en el sistema d’auscultació a la conducció principal del CAT. El projecte consisteix en la instal·lació de fibra òptica al llarg de 85 km de la canonada principal i permet el monitoratge en temps real i en continu de l’estat estructural de la conducció, actualment està executat en un 40% de la infraestructura. La fibra ja està instal·lada i en servei en dos trams, entre la planta de tractament de l’Ampolla i l’Ametlla de Mar i entre l’Hospitalet de l’Infant i Cambrils.

Actualment, s’està estenent la fibra en el tram intermedi, entre l’Ametlla de Mar i l’Hospitalet de l’Infant. Precisament gràcies a aquesta instal·lació el CAT va poder detectar un tram amb anomalies a l’Ametlla de Mar que va requerir d’una actuació a finals de gener. Tot el projecte d’auscultació de la canonada principal, juntament amb la fase de diagnosi inicial i final, suposarà una inversió total de 8,2 M€.

Projectes i eixos 2023

Els darrers mesos alguns dels projectes previstos en el pla d’inversions han patit canvis a  causa de l’augment de preus provocat per la guerra d’Ucraïna. Algunes licitacions han quedat desertes i s’ha tornat a engegar tot el procés de revisió i actualització dels projectes, fet que a provocat diversos endarreriments i canvis en el calendari previst inicialment.

Pel que fa als projectes del 2023, el CAT ha explicat les actuacions previstes en el pla d’inversions que es licitaran al llarg dels propers mesos i que s’executaran durant el 2023 i 2024:

 • Dipòsits reguladors a Vila-seca i Cunit. Amb la construcció d’aquests dipòsits el CAT vol augmentar la garantia del subministrament als consorciats. Ambdós dipòsits tindran una capacitat de 25.000 m3. El dipòsit de Vila-seca té un cost aproximat de 10,3 milions mentre que el de Cunit se situa al voltant dels 5,4 milions. Tenen un termini d’execució de 17 mesos i de 13 mesos respectivament. Ambdós projectes preveuen una inversió per part de l’ACA del 41%.
 • Nova estació de bombament per al ramal de Baix Ebre i Montsià. L’objecte d’aquest projecte és la millora en la continuïtat del subministrament d’aigua als consorciats associats al Ramal Baix Ebre i Montsià. Amb aquesta nova estació de bombament es podrà subministrar a aquesta onzena de consorciats en cas d’aturada de l’estació EB-1(Ampolla) i també en cas d’intervenció a la canonada principal. Aquest projecte té un pressupost de 160.000 €.
 • Projectes de digitalització per un valor de 2,7 M€. Un d’ells és el repositori únic de dades per a la gestió avançada de la informació. La plataforma SAGEDCAT (Solució avançada de gestió de dades del CAT) incorporarà una plataforma d’accés a les dades per potenciar la transparència de la informació de cara a les administracions, usuaris finals i ciutadania. Aquests projectes formen part del pla de digitalització del CAT, valorat en 22 M€ i que s’ha presentat recentment per optar a una subvenció de màxim 10 M€ al projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica (PERTE) de la digitalització del cicle urbà de l’aigua.
 • Parcs fotovoltaics. El Consorci té previst treure a licitació la instal·lació de dos parcs fotovoltaics per autoconsum a les cobertes de dipòsits de grans dimensions; un ubicat a la planta de l’Ampolla i l’altre a les instal·lacions Centrals a Constantí, per un import de 6 M€. Amb la instal·lació d’aquests parcs solars el CAT preveu assolir cobertures 10% d’autoconsum en l’energia anual consumida per totes les instal·lacions.
Total
0
Shares
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

six + 2 =

Notícia anterior

Titllen el contracte de neteja de Tarragona com una absoluta brossa

Notícia següent

Tres robatoris violents a la província de Barcelona: Un lladre és menor

Notícies relacionades