Bones notícies per al Port de Tarragona en l’exportació de caps de bestiar

    Des de 2012, aquest tràfic ha registrat un creixement exponencial als països de Líbia, Líban, Algèria, Egipte i Turquia

    El port de Tarragona ha assolit el milió de caps de bestiar d’exportació, des de que va començar aquest tràfic fa cinc anys. El juliol de l’any 2012, la infraestructura portuària va iniciar un nou tràfic d’exportació d’animals vius amb l’objectiu d’afavorir la dinamització de l’economia de la ramaderia de la seva àrea d’influència. Des de la primera operativa el creixement ha estat exponencial. Així mateix, aquest tipus de tràfic atorga al port de Tarragona una distinció d’alta qualitat ja que no tots els ports estan adequats per treballar amb aquest tipus de mercaderia. El de Tarragona és el segon port d’Espanya i el tercer d’Europa en donar aquest servei. La terminal de bestiar viu del port de Tarragona disposa de serveis duaners, veterinaris i d’estibadors duana i d’estibadors preparats professionalment per rebre aquest tràfic.
    El principal país receptor de l’oví i boví exportats a través del port de Tarragona és Líbia, seguit d’Egipte, el Líban, Algèria i , finalment, Turquia, país en el que s’ha obert mercat des d’aquest 2017. Els animals vius provenen de la ramaderia catalana, d’Aragó, zona centre de Madrid i també del sud de França i Bèlgica.

    Pel que fa a operatives destacades, el passat 13 de juny va atracar el ‘Victory’ el vaixell de bestiar més gran, fins al moment, que ha realitzat operativa al port de Tarragona. En total, es van carregar 25.460 caps de bestiar al ‘Victory’ amb destinació Líbia.