Beus habitualment aigua de l’aixeta?, Ematsa llença una enquesta per conèixer els hàbits de consum

El qüestionari digital és obert a tota la població de Tarragona, els Pallaresos, la Canonja i el Catllar

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona ha llençat una enquesta ciutadana per conèixer els hàbits de consum d’aigua de l’aixeta de la població de Tarragona, els Pallaresos, la Canonja i el Catllar. El president de la companyia, Jordi Fortuny, ha explicat “la qualitat de l’aigua que distribuïm és inqüestionable, l’aigua de l’aixeta compleix totes les garanties sanitàries i és un dels aliments que passa més controls fins a arribar al consumidor, ara ens proposem saber quina percepció en té la població”, i ha afegit “un dels objectius d’Ematsa és augmentar el consum per ús de boca perquè les dades ens indiquen uns nivells baixos i volem saber per què i extreure conclusions que ens permetin impulsar accions per augmentar-ne l’ús”.

L’enquesta, digital i anònima, està disponible a la web d’Ematsa i té una durada aproximada de sis minuts i consta d’una sèrie de preguntes per conèixer quin tipus de consum fa la ciutadania i com valora l’aigua de l’aixeta. Durant tres mesos es recolliran les dades de manera agregada i segmentada per zona d’abastament.

Un repte global

Augmentar el consum d’aigua de l’aixeta és un propòsit que s’ha fixat la Unió Europea per a tots els països membres i les polítiques van encaminades cap a garantir-ne la sostenibilitat i l’accés universal i incrementar la transparència al voltant de la gestió del recurs. Una finalitat que alhora també persegueix la reducció del plàstic d’un sol ús. És en aquest context que Ematsa engega aquesta enquesta ciutadana. Al mateix temps, la companyia d’aigües ha impulsat un conveni amb la URV per incorporar un doctorant industrial que aporti solucions per la millora organolèptica de l’aigua.

Garantir l’accés universal a l’aigua és un dels principals objectius de la companyia que recull el VIA2030, el full de ruta per als propers deu anys. El pla estableix les línies d’acció per seguir prestant un servei essencial, eficaç i eficient preservant l’entorn.

Enllaç directe a l’enquesta: https://bit.ly/3I3wOkR