Dissabte, 13 de juliol de 2024
És notícia

BASF es mostra resilient en un exercici complicat com ha estat el del 2022

Avatar photo

BASF ha incrementat les seves vendes en un 11,1%

El Grup BASF es mostra resilient en l’exercici econòmic 2022 en un entorn de mercat complicat, dominat per les conseqüències de la guerra a Ucraïna i, en particular, per l’augment dels preus de les matèries primeres i de l’energia.

Com van explicar Martin Brudermüller, president de la Junta Directiva, i Hans-Ulrich Engel, director financer, durant la presentació dels resultats de 2022, BASF ha incrementat les seves vendes en un 11,1%, fins als 87.300 milions d’euros. El creixement de les vendes ha estat motivat principalment per l’increment dels preus en pràcticament tots els segments, lligat a l’augment dels preus de les matèries primeres i l’energia.

Els segments de Materials i Productes Químics han vist els increments de preu més alts. Uns volums significativament més baixos han frustrat el creixement de les vendes en el Grup BASF. L’evolució dels volums ha estat condicionada principalment pel descens dels volums de venda en els segments Tecnologies de Superfície i Productes Químics.

Amb 6.900 milions d’euros, els ingressos per operacions (EBIT) abans d’extraordinaris van ser un 11,5% inferiors a les xifres de l’any anterior, però dins de l’interval esperat. L’evolució dels ingressos es pot atribuir a una forta reducció de la contribució dels segments de Productes Químics i Materials. Tots dos segments van registrar un descens en els marges i volums, així com un increment dels costos fixos.

Per contra, el EBIT abans d’extraordinaris va augmentar en tots els altres segments. El segment de Solucions Agrícoles va incrementar la seva EBIT abans d’extraordinaris considerablement, en particular, com a resultat d’un bon rendiment en vendes motivat per l’increment en volums i en preus. El segment de Nutrició i Cura també va registrar un increment considerable, principalment gràcies a l’augment dels marges lligat als preus. El segment de Tecnologies de Superfície va registrar un considerable increment dels ingressos, especialment a causa de l’increment de les contribucions als ingressos dels negocis de catalitzadors per a automòbils i materials per a bateries. L’increment dels preus i els volums en la divisió de Revestiments també va contribuir al rendiment dels ingressos en el segment. El segment de Solucions Industrials va augmentar lleument el EBIT abans d’extraordinaris com a resultat del creixement dels marges motivat pels preus. El EBIT abans d’extraordinaris atribuïble a Uns altres va millorar lleugerament.

En 2022, els resultats operatius del Grup BASF es van veure mermats pel cost adicional de l’energia, per valor de 3.200 milions d’euros a tot el món. Europa va representar al voltant del 84% d’aquest augment, que va impactar principalment a la seu central de la companyia, el centre de producció integrat de Ludwigshafen. L’increment dels costos del gas natural va suposar el 69% de l’increment global dels costos energètics a tot el món.

Els extraordinaris en el EBIT van representar -330 milions d’euros en 2022 enfront de -91 milions d’euros l’any anterior. Amb 6.500 milions d’euros, el EBIT per al Grup BASF en 2022 va ser considerablement inferior que en l’exercici anterior. Aquesta xifra inclou els resultats d’empreses integrants comptabilitzades pel mètode de posada en equivalència, que va disminuir 289 milions d’euros, fins als 386 milions d’euros.

Les deterioracions de valor excepcionalment alts en la participació en Wintershall Dea AG van afectar negativament els resultats nets per participacions del Grup BASF. En 2022, els resultats nets per participacions van ser de -4.900 milions d’euros, després de 207 milions d’euros en 2021. La forta caiguda es va deure a uns càrrecs especials d’al voltant de 6.300 milions d’euros, principalment per pèrdues per deterioració de valor no monetari en la participació en Wintershall Dea AG. Es deuen especialment a la desconsolidación de les activitats d’exploració i producció russes de Wintershall Dea, la qual cosa va conduir al seu torn a una revaluació de la participació russa de Wintershall Dea. Es van fer noves rebaixes de valor del negoci de transport de gas europeu de Wintershall Dea, inclòs una completa deterioració de la participació en Nord Stream AG i el finançament del projecte Nord Stream 2. La contribució dels resultats operatius de Wintershall Dea per a 2022 va augmentar aproximadament en 1.500 milions d’euros, després de 335 milions d’euros en l’exercici anterior.

Com a resultat d’uns ingressos nets per participacions significativament més baixos, els resultats nets del Grup BASF van ser de menys 627 milions d’euros enfront dels 5.500 milions d’euros de 2021.

Evolució de les vendes i els resultats del Grup BASF en el quart trimestre de 2022

En el quart trimestre de 2022, les vendes del Grup BASF van caure un 2,3% fins als 19.300 milions d’euros, principalment a causa del descens dels volums. El EBIT abans d’extraordinaris del quart trimestre va caure un 69,6%, fins als 373 milions d’euros enfront del trimestre anterior.

Els extraordinaris en el EBIT van suposar -254 milions d’euros en comparació amb el més 1 milió d’euros del quart trimestre de 2021. Els extraordinaris van estar relacionats principalment amb la desvaloració en les plantes de Ludwigshafen. En el quart trimestre de 2022, el EBIT es va contreure un 90,3%, fins als 119 milions d’euros. Els resultats nets es van situar en menys 4800 milions d’euros, enfront dels 898 milions d’euros del quart trimestre de 2021. El descens es va deure a la deterioració de la participació en Wintershall Dea.

Els fluxos d’efectiu del Grup BASF en 2022 i en el quart trimestre de 2022

Per a 2022, els fluxos d’efectiu procedents de les activitats operatives van ascendir a 7.700 milions d’euros enfront dels 7.200 milions d’euros de l’exercici anterior. El flux d’efectiu disponible va ascendir a 3.300 milions d’euros en 2022, després de 3.700 milions d’euros en 2021.

En comparació amb el trimestre anterior, els fluxos d’efectiu d’activitats operatives van millorar en 1.100 milions d’euros fins als 4.500 milions d’euros en el quart trimestre de 2022. El flux d’efectiu disponible va augmentar en 749 milions d’euros, fins als 2.600 milions d’euros en el quart trimestre.

Proposta de dividends de 3,40 euros per acció

En la junta anual d’accionistes, la Junta Directiva i el Consell Supervisor proposaran uns dividends de 3,40 euros per acció, igual que els dividends de l’exercici anterior. Basant-se en el preu per acció de l’any anterior, l’acció de BASF oferirà, per tant, una elevada rendibilitat per dividends d’entorn d’un 7,3%. Això representarà un pagament de 3.000 milions d’euros als accionistes.

Previsió per al Grup BASF en 2023

L’elevat grau d’incertesa predominant durant el curs de 2022 a causa de la guerra d’Ucraïna, els elevats costos de les matèries primeres i l’energia a Europa, l’increment dels preus i els tipus d’interès, la inflació i l’evolució de la pandèmia de coronavirus es prolongarà durant 2023. Tots aquests factors afectaran negativament la demanda mundial.

Per això, BASF preveu un creixement moderat del 1,6% per a l’economia global en 2023 (2022: 3,0%). Per a la producció de substàncies químiques global, BASF espera un creixement del 2,0% (2022: 2,2%). L’empresa pren un preu mitjà del petroli de 90 $ el barril de Brent i un tipus de canvi mitjà de dòlars a euro de 1,05.

Sobre aquesta base, el Grup BASF espera generar unes vendes d’entre 84.000 i 87.000 milions d’euros en 2023. S’espera un descens del EBIT abans d’extraordinaris del Grup BASF d’entre 4.800 i 5.400 milions d’euros. L’empresa espera un primer semestre de 2023 feble seguit d’una millora de l’entorn de beneficis en la segona meitat de l’any gràcies als efectes de la recuperació, especialment a la Xina.

BASF especifica mesures concretes per a estalviar costos a Europa i adaptar les estructures de Verbund en Ludwigshafen

En la seva presentació, Martin Brudermüller va anunciar també mesures concretes per a l’estalvi de costos centrades en Europa, així com mesures per a adaptar les estructures de producció integrat de la seu central, en Ludwigshafen. “La competitivitat d’Europa està sofrint cada vegada més d’una sobreregulació, processos lents i burocràtics per a l’obtenció de permisos i, en particular, els elevats costos de la majoria dels inputs per a la producció”, va afirmar Brudermüller. “Tot això ha obstaculitzat el creixement del mercat a Europa en comparació amb altres regions. Els elevats preus de l’energia afegeixen ara una càrrega addicional a la rendibilitat i la competitivitat a Europa”.

Estalvi de costos anuals de més de 500 milions d’euros per a finals de 2024

El programa d’estalvi de costos, que s’implementarà al llarg de 2023 i 2024, se centra en redimensionar les estructures de costos de BASF a Europa i, en particular, a Alemanya, d’acord amb els canvis en les condicions generals. Quan conclogui el programa, s’espera que s’hagin generat uns estalvis de costos anuals de més de 500 milions d’euros en àrees no productives, és a dir, en les divisions de serveis, operacions i en recerca i desenvolupament (R+D), així com en el centre corporatiu. S’espera aconseguir aproximadament la meitat de l’estalvi de costos en la seu de Ludwigshafen.

Les mesures previstes en el programa inclouen l’agrupació sistemàtica de serveis en centres, la simplificació de les estructures en l’administració de divisions, el redimensionament dels serveis empresarials i l’augment de l’eficiència en les activitats de R+D. S’espera que, a tot el món, les mesures tinguin un efecte net en al voltant de 2.600 llocs; xifra que inclou la creació de nous llocs, en particular, en hubs.

Els ajustos en les estructures Verbund (integrades) en Ludwigshafen podrien reduir els costos fixos en més de 200 milions d’euros a l’any per a finals de 2026

A més del programa de reducció de costos, BASF també està introduint mesures estructurals per a fer que la seu de Ludwigshafen estigui millor equipada per a l’increment de competitivitat a llarg termini. “Ho estem fent perquè confiem en el futur de la seu de Ludwigshafen, que té ja 158 anys. Confiem en les persones que treballen aquí i confiem en Europa. Continuem compromesos amb aquesta seu i tenim el coratge d’apostar pel seu desenvolupament”, va expressar Brudermüller.

Durant els últims mesos, l’empresa ha realitzat una profunda anàlisi del seu centre de producció integrat en Ludwigshafen. Els resultats han mostrat com garantir la continuïtat dels negocis rendibles i com realitzar els ajustos necessaris. A continuació, es resumeixen els principals desafiaments de la seu de Ludwigshafen:

El tancament de la planta de caprolactama, una de les dues plantes d’amoníac i les instal·lacions de fertilitzants associades: La capacitat de la planta de caprolactama de BASF a Anvers (Bèlgica), és suficient per a servir d’ara endavant la demanda del mercat captiu i del mercat comercial a Europa. Els productes d’alt valor afegit, com les amines estàndard i d’especialitat i el negoci de Adblue®, no es veuran afectats i continuaran subministrant-se a través de la segona planta d’amoníac de la seu de Ludwigshafen.

Reducció de la capacitat de producció d’àcid adípic i tancament de les plantes de ciclohexanol i ciclohexanona, així com de carbonat sòdic: La producció d’àcid adípic en l’empresa conjunta amb Dom, en Chalampé (França), no sofrirà canvis i té capacitat suficient, en un entorn de mercat alterat, per a subministrar al negoci a Europa. El ciclohexanol i la ciclohexanona són precursors per a l’àcid adípic; la planta de carbonat sòdic utilitza subproductes de la producció d’àcid adípic. BASF continuarà les operacions en les plantes de producció de poliamida 6.6 en Ludwigshafen, que necessiten àcid adípic com a precursor.

El tancament de la planta TDI i les plantes de precursor per a DNT i TDA: La demanda de TDI ha tingut una evolució molt feble, especialment a Europa, Orient Mitjà i Àfrica, i ha estat molt per sota de l’esperat. El complex TDI en Ludwigshafen ha estat infrautilitzat i no ha complert les expectatives en termes de rendiment econòmic. Aquesta situació s’ha vist agreujada encara més per l’increment dels costos de les energies i dels subministraments. Els clients europeus de BASF poden confiar que continuaran rebent els seus subministraments de TDI de la xarxa de producció mundial de BASF, formada per plantes en Geismar (Louisiana), Yeosu (Corea del Sud) i Shanghái (la Xina).

En total, el 10% del valor de substitució dels actius en la seu es veurà afectat per l’adaptació de les estructures del ecentro de producció, i probablement al voltant de 700 llocs de treball en producció. Brudermüller va recalcar: “Confiem que podrem oferir a la majoria dels empleats afectats un lloc de treball en altres plantes. L’empresa té molt interès a retenir la seva amplíssima experiència, especialment, perquè hi ha llocs vacants i perquè molts empleats es jubilaran en els pròxims anys”. Les mesures s’aniran implementat gradualment fins a finals de 2026 i s’espera reduir amb elles els costos fixos en més de 200 milions d’euros anuals.

Els canvis estructurals també comportaran una important reducció de la demanda d’electricitat i gas natural en la seu de Ludwigshafen. En conseqüència, les emissions de CO₂ en Ludwigshafen es reduiran en al voltant de 0,9 milions de tones mètriques a l’any. Això equival a una reducció d’entorn del 4% en les emissions globals de CO₂ de BASF.

“Volem convertir Ludwigshafen en la principal planta de producció de substàncies químiques de baixes emissions a Europa”, va anunciar Brudermüller. El propòsit de BASF és garantir un major subministrament d’energies renovables per a la seu de Ludwigshafen.

L’empresa planeja utilitzar bombes de calor i formes més netes de generació de vapor. A més, s’introduiran noves tecnologies sense emissions de CO₂, com l’electròlisi d’aigua per a produir hidrogen.

Total
0
Shares
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

fourteen − thirteen =

Notícia anterior

Núria Marín i John Hoffman presenten una nova edició del Village MWC 2023

Notícia següent

Blanes s’acomiada de la seva primera alcaldessa democràtica, Ma Dolors Oms

Notícies relacionades