Aprovada la renovació de la gespa del camp de futbol de Vila-seca

Les obres es duran a terme durant l'estiu del 2022

Recentment, la Junta de Govern Local ha aprovat diversos acords relacionats amb nous projectes per al municipi i millores en serveis.

En primer lloc, i en matèria d’esports, ha quedat aprovat el projecte per a renovar la gespa artificial del camp municipal de futbol. La inversió d’aquest projecte, de 300.678,80 €, inclou la substitució de la gespa artificial, el canvi dels canons aspersors de reg, les línies de marcatge dels camps de joc i la instal·lació de base elàstica per a l’absorció d’impactes. Cal destacar que aquestes obres es duran a terme durant l’estiu del 2022.

D’altra banda, i també en l’àmbit esportiu, s’ha aprovat el requeriment previ a l’adjudicació per a la redacció del projecte de poliesportiu lleuger i s’ha adjudicat el subministrament d’una cadira elevadora per a persones amb mobilitat reduïda a les piscines municipals.

Pel que fa a la via pública, destaca l’aprovació del projecte de renovació de la xarxa de residuals, creació d’una xarxa de pluvials i adequació i millora de l’avinguda de la Verge de Montserrat i el carrer d’Antoni Gaudí i l’adjudicació de les obres per a la millora de la il·luminació del Campus Educatiu i Esportiu de Vila-seca.

Per últim, també s’han resolt un total de 6 expedients sancionadors en matèria de molèsties veïnals per sorolls.