Alumnes de 56 centres educatius de Tarragona ja estudien amb el projecte educatiu Science Bits

Desenvolupat a Catalunya per la International Science Teaching Foundation (ISTF), Science Bits és el primer projecte educatiu curricular dissenyat amb base en l'evidència científica sobre com aprenen les persones, i l'únic l'eficàcia del qual ha estat validada científicament

Alumnes. Imatge pròpia

A Tarragona, província i capital, ja són 56 els centres educatius on els alumnes estudien assignatures científiques amb Science Bits, una metodologia que ajuda els professors d’alumnes d’entre 5è de primària i 4t d’ESO a ensenyar ciència d’una forma que els motiva perquè els implica de manera activa en el seu aprenentatge.

Amb més de 20 premis internacionals, Science Bits és el primer projecte educatiu curricular dissenyat amb base en l’evidència científica sobre com aprenen les persones i és utilitzat actualment per centres educatius a un total de 30 països, beneficiant uns 210.000 alumnes.

Aquest mètode, desenvolupat a Catalunya per la International Science Teaching Foundation (ISTF), ha estat creat per un equip multidisciplinari format per investigadors en psicologia cognitiva, investigadors en didàctica de la ciència, professors de ciències i desenvolupadors de recursos multimèdia de diferents llocs del món. Les seves lliçons, dissenyades sobre el model d’ensenyament de les 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate i Evaluate), utilitzen una gran quantitat de continguts interactius per a desenvolupar un aprenentatge basat en el raonament i el descobriment guiats, i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques.

Science Bits pot utilitzar-se com un substitut dels llibres de text o com a material complementari. A través del projector o de la pissarra digital, promou la interacció amb els alumnes mitjançant activitats que es recolzen en una gran quantitat de recursos multimèdia: models 3D, vídeos, àudios, animacions, simuladors i experiments virtuals.

El primer mètode validat científicament

Un estudi publicat per la revista científica International Journal of Science Education, i impulsat per un equip d’investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) i de la Universitat Rovira i Virgili (URV), avala les importants millores, en termes d’aprenentatge amb comprensió, que Science Bits ofereix als estudiants d’assignatures científiques.

L’estudi ha analitzat, durant cinc anys, els aprenentatges conceptuals a curt i llarg termini dels estudiants de dues escoles que van introduir Science Bits en les seves classes de ciències, en comparació amb dues escoles que van mantenir mètodes més convencionals basats en llibres de text a l’ús. La conclusió que assoleix l’estudi és que l’aprenentatge conceptual dels alumnes que van estudiar amb Science Bits va millorar per gairebé mitja desviació estàndard, cosa que en recerca educativa es considera un efecte rellevant, mentre que les dues escoles que van mantenir els mètodes més convencionals no van experimentar cap canvi.

Amb la humil excepció d’alguns programes que atenen diverses dificultats d’aprenentatge específiques, no és habitual que els materials educatius que s’ofereixen a les escoles comptin amb una recerca científica que els recolzi. D’aquí ve que la nostra missió sigui desenvolupar propostes didàctiques en l’àmbit de les ciències i les matemàtiques fonamentades en l’evidència. Però a més de dissenyar recursos didàctics basats en la ciència de com aprenem, també els sotmetem periòdicament a l’escrutini científic per a avaluar la seva eficàcia i identificar possibles aspectes a millorar. Aquest és el motiu pel qual hem col·laborat amb un equip d’investigadors de la UB i la URV, que han analitzat els efectes del programa per a l’ensenyament de les ciències Science Bits durant els últims cinc anys”, argumenta Héctor Ruiz, investigador en psicologia cognitiva de l’aprenentatge i director de la ISTF.

Si en l’àmbit de la salut exigim que qualsevol tractament mèdic se sotmeti a un estricte control científic que garanteixi la seva efectivitat i avaluï els seus riscos abans d’aplicar-lo, per què no fem el mateix en educació? Per què no exigim que els mètodes i recursos educatius que s’ofereixen a les escoles es basin en la recerca i se sotmetin a estudi per a verificar la seva eficàcia?“, planteja Ruiz, abans de concloure que: “avui comptem amb coneixements científics sobre quines accions i circumstàncies promouen aprenentatges duradors, transferibles, funcionals i productius, així com una ingent quantitat d’evidències obtingudes directament a les aules amb la col·laboració de docents de totes les etapes i de contextos educatius molt diversos. No té sentit que no aprofitem tota aquesta informació per fonamentar millor la pràctica educativa, i tampoc que no avaluem la seva aplicació de manera objectiva per prendre millors decisions“.

I el 2021, arriben les matemàtiques

El 2021, la fundació ha fet un pas més i ha ampliat la seva proposta integrant un equip de reconeguts investigadors en didàctica de les matemàtiques per donar forma a Math Bits, una aposta trencadora en el sistema actual d’aprenentatge de les matemàtiques pel fet de basar-se també en l’evidència científica.

La proposta conjunta de Math Bits i Science Bits representa un pas clau cap a l’ensenyament i l’aprenentatge integrats en àmbit STEM. Ambdós projectes comparteixen entorn, plantejament metodològic i eines de gestió didàctica, podent entrellaçar-se entre ells per a aconseguir una aproximació conjunta a les ciències i les matemàtiques”, explica l’Héctor Ruiz.

Math Bits ofereix diversos tipus d’activitats dirigides tant a la construcció de significat com a la consolidació dels conceptes i procediments matemàtics per via de la pràctica sistemàtica i l’aplicació en contextos rellevants. A més, inclou centenars de recursos multimèdia interactius per a l’aprenentatge actiu i cooperatiu, a més d’eines d’us fàcil per a garantir un seguiment complet i personalitzat de l’aprenentatge de cada estudiant.

Un expert de referència

L’Héctor Ruiz és un expert de referència en àmbit educatiu. Autor de diversos llibres sobre psicologia cognitiva, ha estat docent tant a la secundària com a la Universitat. La seva carrera científica s’ha desenvolupat a centres de recerca dels EUA com la Universitat de Washington o el Jet Propulsion Laboratory de la NASA (Califòrnia).

En els darrers 15 anys ha liderat projectes de didàctica i comunicació de la ciència, així com de tecnologia educativa, que han impactat en centenars de milers d’alumnes a Europa i Amèrica. A més, ha estat assessor educatiu de diversos governs i institucions educatives a Espanya, Àsia i Llatinoamèrica.

Sobre la International Science Teaching Foundation (ISTF)

La International Science Teaching Foundation, amb seu a Londres i Barcelona, va néixer al gener de 2012 amb l’objectiu de millorar l’ensenyament de ciències a tot el món amb el suport de la recerca educativa i partint d’un plantejament STEM.

Aquesta organització sense ànim de lucre està formada per professors, investigadors i professionals d’altres àmbits, que tenen com a principal objectiu la cerca d’eines que ajudin a transformar la manera d’ensenyar les matèries científico-tecnològiques als estudiants.

El projecte Science Bits ha obtingut prestigiosos premis internacionals com l’Academics’ Choice Smart Book for Mind-Building Excellence, un guardó triat per professors d’universitats de referència com Princeton, Harvard, la Universitat George Washington i altres institucions educatives de renom. A més, Science Bits ha estat guardonat amb diversos dels premis educatius més importants del món, com el World Summit Award, de l’ONU, el WISE Award, de la Qatar Foundation, i el CODiE Award de l’Associació d’Indústries del Software i els Continguts Digitals dels Estats Units.