Projecte de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina

0
755

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el regidor d’Urbanisme, Marc Arza, han presentat aquest dijous 20 de desembre en un acte públic al Centre Cultural Castell del Cambrer el Projecte de Millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina; una intervenció integral que condicionarà i dignificarà un espai de gran valor natural, patrimonial i sentimental, i afavorirà els usos que contribueixin a mantenir-ne la identitat. Això passa per consolida r el passeig com a espai d’esbarjo, per a la pràctica esportiva i de salut, per a activitats de coneixement i descoberta del medi, i per promocionar els seus valors culturals i històrics. L’actuació cofinançada, inclosa al PO FEDER 2017-2020.

Carles Pellicer ha afirmat que “el projecte és molt respectuós i curós amb un espai emblemàtic que volem convertir en una peça central de la dinàmica ciutadana. Un projecte ambiciós, amb clara visió de futur, i amb voluntat de recollir la memòria del passeig com a part de la memòria col·lectiva de la ciutat”.

L’Ajuntament va adjudicar a l’oficina d’arquitectura Batlle i Roig la redacció i direcció del projecte; i proposa les línies d’acció següents:

Millorar la qualitat ambiental i paisatgística de l’entorn.
Desenvolupar la xarxa d’espais lliures i connectar-la amb la xarxa d’espais naturals.
Potenciar usos socials, esportius i lúdics, i fomentant la protecció del medi natural.
Promocionar el patrimoni cultural i històric associat.
Millorar la integració del barri Gaudí en el conjunt de la ciutat.
Potenciar l’ús de les noves tecnologies (Reus Smart City)
La intervenció urbanística al passeig
Es plantegen 3 àmbits d’actuació: el Passeig, el Jardí Agrari del Camp i el Parc de les Olors.

El passeig
El projecte inclou una actuació urbanística troncal de condicionament del passeig que mantindrà el caràcter natural de l’espai, en millorarà les condicions de drenatge i il·luminació, i permetrà recuperar elements de valor històric.

Corredor preferent per a vianants. Es delimita l’espai preferent per a vianants i persones amb mobilitat reduïda o necessitats especials amb un paviment de maó tradicional. El maó, amb diferents aplicacions, és recurrent al llarg del passeig: mobiliari urbà, delimitació de zones, plafons amb elements de senyalització, etc.
Avinguda del Comerç. Es reordena l’accés al passeig des de l’avinguda del Comerç per crear una zona d’acollida i benvinguda.
Pla d’arbrat i jardineria. Es preserva el caràcter emblemàtic del passeig arbrat amb plataners. S’ha valorat l’estat dels arbres i es plantegen intervencions específiques i de conjunt per conservar-los. També es millora l’enjardinament lateral.
Plaça. Es crea una plaça com a lloc de referència i de trobada que organitza al seu voltant la relació amb els diferents espais del passeig. Plantejada per acollir diferents usos, amb enllumenat diferenciat, un petit escenari i mobiliari específic.
Les basses. Se’n reforça la presència al llarg del passeig amb baranes que en faciliten l’accés i fan funció de mirador.
El Parc de les Olors
Es crea una nova zona verda (10.687 m2) amb plantacions d’espècies aromàtiques autòctones. Espai obert vinculat al barranc del Molí i definit com un espai natural amb recorreguts associats a usos lúdics i d’oci i amb zones d’estada.

El Jardí Agrari del Camp
Zona verda de nova creació (7.709m2) amb perímetre tancat. Compta amb tres espais diferenciats, un dedicat a fruiters, l’altre a horta i un com a prat verd, oberts a activitats de lleure i a usos educatius. Inclou dos edificis d’ús públic amb funcions de rebuda de visitants i organització d’activitats (culturals, formatives, esportives, etc.).

Activitats a l’entorn del passeig
El projecte inclou actuacions que convertiran el passeig en una peça central del plantejament de ciutat en matèria cultural, de coneixement i preservació de medi, de promoció de la salut a través de l’esport, i també pel que fa a l’ús de tecnologies al servei de la difusió i el coneixement en el marc del plantejament de les smart cities.

Rutes culturals
Es programen rutes culturals relacionades amb la configuració del passeig en el marc del desenvolupament de Reus a partir del segle XIX: La connexió amb els passejos arbrats del s. XIX; El passeig com a espai d’esbarjo tradicional; Els masos: de l’empremta modernista als refugis antieraris; i El barri Gaudí i el desenvolupament urbà al s. XX. La proposta inclou una ruta teatralitzada centrada en la figura de la venedora d’anissos.

Rutes de l’aigua
Es planteja promoure els valors naturals del passeig i el seu entorn, així com posar en valor el sistema de captació d’aigua de Reus. Es dissenya una ruta adaptada a tots els públics (infants, persones amb diversitat funcional, etc.) al voltant de l’aigua.

Rutes Reus
Ampliació del projecte Rutes Reus amb nous itineraris que enllacen el passeig amb els espais de l’entorn: La pedrera del Coubi (a peu i en BTV), la Ruta nord (a peu), La Mussara, mirador del Camp (a peu i en BTV).

Reus Smart City
El projecte inclou la implementació de diferents aplicacions tecnològiques vinculades al projecte Reus Smart City: Web bocadelamina.reus.cat; Reus Wifi; Telegestió i telemesura de l’enllumenat públic, càmeres de seguretat, pas de vianants il·luminat; telecontrol i sistemes de reg; sensors de qualitat de l’aire, soroll i dades meteorològiques; Sistema central de control de tot el passeig connectat amb la fibra òptica municipal; i aplicació mòbil de visita guiada.

Calendari
El calendari previst per a l’execució de les obres d’urbantzació incloses en el projecte fixa la licitació i adjudicació dels contractes per mitjans de 2019, amb la previsió de finalitzar-les a mitjans del 2020.

Pressupost
El projecte compta amb cofinançament de la Unió Europea través dels fons FEDER (2017-2020), i té un pressupost total de 3.632.769,60 euros, dels quals 2.126.404,77 els aporta l’Ajuntament de Reus.

FER UN COMENTARI