Acord entre el Govern de Reus i el PSC per col·laborar en matèria d’infraestructures

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, s’ha reunit aquest dijous, 6 de febrer amb el portaveu del grup municipal del PSC, Andreu Martín, en una trobada que ha servit per donar llum verda a la proposta de l’alcalde d’establir un espai polític compartit per treballant de manera conjunta en matèria d’infraestructures. El treball conjunt versarà sobre tres eixos, l’aeroportuari, el ferroviari i el viari, tant en l’àmbit municipal com en el territorial.

Aquest nou espai polític estarà integrat pel govern de Reus i regidors del grup municipal del PSC, ha de servir per a l’intercanvi fluid d’informació tant política com tècnica; i ha de contribuir a la defensa conjunta dels acords i dels projectes que se’n derivin. L’alcalde i el portaveu del PSC han coincidit en què aquest espai polític compartit s’ha de fonamentar en la participació, la transparència i la col·laboració lleial.

La proposta de l’alcalde ha estat ben rebuda pel portaveu del grup municipal del PSC; fins al punt que de la reunió política n’ha sortit el compromís que la setmana que ve tindrà lloc la primera reunió de treball amb dos punt a l’ordre del dia: el govern informarà el PSC de la planificació municipal en matèria d’infraestructures, les peticions realitzades a altres administracions, així com de l’estat dels projectes que té sobre la taula; i el grup municipal del PSC exposarà els punts principals de les seves propostes en matèria d’infraestructures.