Joaquim Nolla, president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT): “Cap pacient de Catalunya es va quedar sense la seva medicació”

0
1034

Quines són i han sigut les línies d’actuació del seu mandat? Com hi ha afectat el deute d’impagament amb la Generalitat?
El primer mandat (2012-2016) va estar marcat per la crisi i el problema dels impagaments, ja que vàrem arribar en el seu punt més àlgid a pràcticament 5 mesos d’endarreriment. Però, com a balanç positiu, cap pacient de Catalunya es va quedar sense la seva medicació gràcies a l’esforç i la professionalitat de les oficines de farmàcia. Des de fa més d’un any, l’impagament s’ha reduït aproximadament a un mes per damunt del qual marca el nostre concert, però amb una estabilitat de cobrament, cosa que ens ha permès dedicar els nostres esforços a temes professionals.

Quins reptes té com a president del COFT? I el col· legi? I el sector farmacèutic?
Aconseguir un col·legi útil per als nostres col·legiats, en els diferents vessants de la nostra actuació professional (farmàcia comunitària, farmàcia hospitalària, salut pública, analistes, indústria, distribució, ortopèdia, òptica, ensenyament…) i útil per la població. Posar el focus en l’oficina de farmàcia i que és la part més visible de la nostra professió, seguir en la línia d’innovació i adaptació als canvis, per tal de mantenir-nos com uns professionals imprescindibles, tant per l’engranatge del sistema de salut, com per a la població sobre la qual actuem. Apostem per una farmàcia assistencial, coordinada amb la resta de professionals i focalitzada en el pacient, ja que la farmàcia comunitària gràcies a la seva proximitat, accessibilitat, confiança i xarxa, constitueix en molts casos la portada d’entrada al sistema sanitari, i és l’espai ideal per dur a terme programes de promoció de la salut, tant per la persona sana com per la malalta (per cada persona que acudeix a un CAP en són set les que acudeix a l’Oficina de farmàcia).

Diuen que hem sortit de la crisi. Ha augmentat la inscripció de farmàcies al COFT en aquest darrer temps? Ha millorat la facturació de les farmàcies?
Sobre l’obertura de noves farmàcies, no es tracta d’un tema estrictament comercial, donat que les noves s’obren com a resultat d’un expedient administratiu regulat per llei (llei d’ordenació farmacèutica) que depèn en gran mesura del nombre d’habitants. Per tant, com a paràmetre, no resulta útil el nombre de farmàcies noves per ressaltar una possible recuperació econòmica. Des del 2012, s’han obert un total de 10 noves oficines de farmàcia, quatre d’aquestes a Tarragona ciutat. Tampoc ho és la dada de la facturació que nosaltres veiem, que és la de medicaments que depenen de la salut de la població.

Creu que la farmàcia continua sent un sector castigat?
El fet que s’hagi recuperat part del retard del pagament, l’estabilitat en el seu cobrament (sumat a la millora econòmica global que ha permès un millor accés al crèdit) ha fet que la situació deixi de ser del tot crítica. Això no obstant, com en la resta de sectors, encara es pateixen les conseqüències de la crisi i la recuperació està sent lenta i complicada.

Quina és l’actualitat de la farmàcia rural que està col·legiada al COFT?
Cal destacar el paper de la farmàcia rural a les petites poblacions. Molts cops, l’únic servei de salut proper a la població en aquests llocs. Han passat temps molt complicats però esperem que millorin i que puguem mantenir un servei essencial (que sempre s’ha mantingut tot i les dificultats) i que possibiliti l’accés de la població rural als medicaments i als consells de salut dels professionals farmacèutics.

Quin és el paper del COFT davant individus que falsifiquen medicaments o receptes?
El COFT davant la detecció d’alguna d’aquestes accions fa una feina aglutinadora d’informació i vehiculitzadora per a les autoritats, ja siguin sanitàries o policials. El paper del farmacèutic en aquest sentit és essencial. Fa poc, gràcies a les farmàcies de Reus en coordinació amb el Col·legi, Inspecció de Farmàcia i el cos policial, es va poder detectar una situació d’abús de benzodiazepines i es van poder detenir les dues persones que feien una compra fraudulenta del medicament de forma reiterada a diferents farmàcies a Reus.

És cert, malaltia rara, medicament car? Què es pot fer per canviar-ho?
Existeixen iniciatives destacables que afavoreixen i recapten fons per a la investigació i el desenvolupament de medicaments per malalties rares que difícilment es podrien finançar si no fos d’aquesta manera, ja que el cost d’investigació no podria ser mai compensat. Els farmacèutics han mantingut un interès permanent en l’àmbit de les malalties rares i els medicaments orfes, col·laborant des de fa molts anys amb les organitzacions de pacients, tant des d’una perspectiva professional sanitària com en la sensibilització social sobre el greu problema. La participació professional dels farmacèutics – més enllà de les seves responsabilitats assistencials i de control dels medicaments en l’àmbit de la seva actuació, comunitària o hospitalària- es complementa amb la possibilitat de subministrar informació a un ampli sector de la població i redirigir a pacients no diagnosticats i als seus cuidadors als centres sanitaris, on poden rebre una resposta especialitzada i eficaç al seu problema.

Parlem sobre els medicaments genèrics. Com ha afectat en la facturació de les farmàcies?
El medicament genèric té una composició qualitativa, quantitativa, forma farmacèutica i bioequivalència igual que el medicament de referència i pot estar en el mercat un cop ha vençut la seva patent. És evident que ha contribuït a poder contenir el cost del medicament i per tant, a mantenir el sistema d’accés als medicaments dels sistemes de salut pública.

Com està funcionant el servei de venda per Internet?
Des de juliol del 2015, les farmàcies poden sol·licitar autorització per la venda per Internet de medicaments que no requereixin recepta. Els webs de venda de medicaments han de disposar del segell que les acredita com a farmàcies autoritzades. La norma que ho regula és bastant estricta, per tal de garantir la seguretat del pacient i que el medicament sigui totalment fiable. Se sap que hi ha un mercat de medicaments falsos important, però cal recordar a la població que no hi ha cap garantia ni de la seva qualitat ni de la seva eficàcia, ja que no se’n coneix l’origen, ni la composició, i ha estat fabricat, etiquetat o distribuït de forma fraudulenta. Els medicaments il·legals poden ser falsos i poden suposar un perill per a la salut de la població, important.

Això no obstant, donada la capil·laritat de la farmàcia que arriba a tot arreu (el 99% de la població catalana pot accedir a peu a una oficina de farmàcia), la venda per Internet encara no suposa cap volum important. De fet, únicament 9 farmàcies de la província han sol·licitat l’autorització corresponent.

FER UN COMENTARI