S’adjudiquen les obres de la segona fase de millora de la urbanització “Mar de Riudecanyes”

0
443

L’empresa Cobra Instalaciones y Servicios S.A serà la responsable d’executarles obres de la segona fase de millora de la urbanització “Mar de Riudecanyes”, al municipi deRiudecanyes, amb un pressupost de 720.538,08 euros (un 10% de baixa respecte l’import de sortida). Així ho ha determinat lamesa contractació que, amb l’adjudicació, permet fer un pas important per ala futura millora d’aquesta zona del municipi on s’hi ha de fer arribardiversos serveis bàsics.

Així, és previst executar la fase 2 del Projecte d’Urbanització quecontempla la instal•lació de l’enllumenat públic, 136 fanals i lescorresponents rases i xarxa elèctrica. També es faràla part del clavegueram pendent, bàsicament col•locar les bombes impulsoresde les aigües residuals i les corresponents instal•lacions.

Aquesta és una obra molt importantper la inversió que comporta però també per l’impacte social que representaja que permet dignificar la vida dels veïns d’aquesta urbanització que fa més de 30 anys que viuen sense enllumenat. L’any 1985, l’empresa que vapromoure aquesta urbanització va fer fallida deixant les obres a mig fer iabandonant la instal•lació de serveis bàsics com la llum o altres com lapiscina comunitària.

Ara tot canviarà amb l’execució de les obres que tindran continuïtat ambtota seguretat ja que l’ajuntament constituirà una comissió de seguiment deles mateixes on hi inclourà també a l’associació de veïns de la zona. Un copenllestides aquestes obres, quedarà pendent d’execució la fase 3, corresponent a acabar un seguit de temes del servir d’aigües i la pavimentació de tots els carrers.

Cal recordar que aquesta important intervenció a Mar de Riudecanyes, es vadecidir fer-la per fases per possibilitar que els veïns poguessin afrontarl’import de les quotes urbanístiques que van al seu càrrec, obligacionsderivades del Pla d’Ordenació Urbanística aprovat per la Generalitat el2007.

Cal assenyalar que la de Mar de Riudecanyes és una de les 2.400urbanitzacions que hi ha pendents d’acabar, perquè s’han aturat per diversosmotius, arreu de Catalunya.

FER UN COMENTARI