S’aprova el projecte bàsic i d’execució per a l’ampliació dels locals socials del Priorat, l’Esplai i Can Gordei

En aquesta ampliació es preveu una sala polivalent per a tots els locals perquè es puguin realitzar activitats

Imatge del local social de Can Gordei. (Cedida)

La Junta de Govern ha aprovat un contracte menor per un import de 6.872,04€ per a la redacció del projecte bàsic i d’execució per a la reforma i ampliació dels locals socials del Priorat, l’Esplai i Can Gordei. Ara l’empresa contractada realitzarà les seves propostes perquè els locals socials del Priorat de la Bisbal, l’Esplai i Can Gordei puguin incorporar una sala polivalent on realitzar activitats.

Una vegada s’hagin confeccionat les primeres propostes per part dels redactors del projecte, es consensuaran amb les respectives juntes de les associacions de veïns, perquè puguin expressar les seves idees i suggeriments.