La PAH del Vendrell torna a fer una acció reivindicativa a Caixabank

Van fer aquesta reivindicació a conseqüència de la negativa per part de l'entitat a realitzar un codi de bones pràctiques a tres famílies

Ahir divendres, la PAH del Vendrell va tornar a fer una acció reivindicativa a l’oficina principal de la comarca de Caixabank oficina Store Vendrell, a conseqüència de la negativa de l’entitat a realitzar un codi de bones pràctiques a tres famílies. La primera d’elles és la família Mantero els quals fa deu anys van contractar una hipoteca amb la línia de crèdit oberta, un producte que l’entitat anunciava com a producte estrella i ple de possibilitats per a les famílies. Aquesta família avui dia té un deute d’impostos municipals i com fa 10 anys que estan amortitzant el crèdit obert i tornen a tenir crèdit disponible, la PAH del Vendrell i la família sol·liciten que els ampliïn el crèdit aprovant el codi de bones pràctiques dins del reial decret llei 6/2012.
Pel que fa a la família Navarro que també, sol·liciten un codi de bones pràctiques i no l’arriben a signar perquè tenen dues hipoteques i la segona que ve amb una carència, no li aproven sent aquesta una errada o indicador de mala praxi per part de Caixabank.
Per últim, està la família Burrillo la qual, el jutjat a instància del banc li va subhastar l’habitatge i ara el banc no se la vol adjudicar. Com que no es va adjudicar, Caixabank està incomplint la llei i quedant la subhasta deserta, la PAH del Vendrell sol·licita que li tornin l’habitatge i li facin un refinançament per tal que puguin seguir pagant i vivint tranquils dins la situació que estan vivint.