Oberta una nova convocatòria per sol.licitar la subvenció del transport als estudiants universitaris arbocencs

Hi ha temps fins el dia 20 de desembre. Cal presentar complimentant el model que podreu trobar a les oficines municipals d’atenció al ciutadà

Imatge de l’estació de Renfe a l’Arboç (Font: Aj. de l’Arboç)

Fin el dia 20 de desembre està oberta la convocatòria per sol.licitar la subvenció que l’Ajuntament de l’Arboç atorga als estudiants universitaris arbocencs. La Junta de Govern municipal de l’Ajuntament de l’Arboç va aprovar per unanimitat la subvenció de part del cost del transport públic als estudiants universitaris de la vila que cursin els seus estudis en universitats públiques amb la voluntat d’ajudar a garantir el dret a l’educació a tots els alumnes del municipi.

Els requisits per ser beneficiaris d’aquesta subvenció són: estar empadronat al municipi amb una antiguitat mínima d’1 any, haver cursat graus universitaris a les universitats públiques el darrer any, i haver superat com a mínim el 75% dels crèdits del curs anterior.

Per accedir a la subvenció cal presentar complimentant el model que podreu trobar a les oficines municipals d’atenció al ciutadà entre el 10 i el 20 de desembre i aportar també la següent documentació: Document Nacional d’Identitat o Passaport en vigor, volant d’empadronament al municipi, resguard de matrícula del curs 2018/2019, comprovant de pagament de l’import de la matrícula, i acreditació de les notes del curs anterior.

La quantia màxima per sol.licitant és de 300€ i variarà en funció de la distància del centre universitari, el nombre de crèdits matriculats i del nombre de crèdits aprovats el curs anterior. En total, i com a màxim, l’import que l’Ajuntament dedicarà a aquesta subvenció és de 7.500€.