En l’últim lustre es redueix l’atur en un 34% al Gran Penedès

Segons les dades de les tres comarques que componen el Gran Penedès, Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès, s'ha tancat l'any 2017 amb una taxa d'atur del 13,81%

El Vendrell en transformació – Ajuntament del Vendrell

En relació amb 2016, les dades registrades suposen una reducció del 8,33%, amb una minoració de 2.087 aturats en el global dels darrers dotze mesos.

 

La millora del mercat laboral es fa més explícit si tenim en compte el període 2012 / 2017, sempre a 31 de desembre. En aquest darrer quinquenni la demarcació del Gran Penedès ha reduït l’atur en un 34,07%; és a dir 11.872 demandants menys.

 

En els darrers cinc anys, l’Alt Penedès ha retallat l’atur en un 38,05%; el Garraf ho ha fet en un 36,38% i el Baix Penedès, en un 28,45%.

 

2017 ha tancat en positiu, en termes generals, però dels 47 municipis que composen el Gran Penedès cal destacar sobre manera els casos del Montmell, amb un 28,85% de taxa d’atur; Bonastre (21,61%); Santa Oliva (19,86%); La Bisbal del Penedès (19,82%) i Pontons (19,41%). A banda d’aquests cinc, altres municipis de la geografia penedesenca mostren estadístiques molt per damunt de la mitjana catalana.

 

Pel que fa a les tres capitals de comarca, El Vendrell finalitzava 2017 amb una taxa registral del 17,39%; Vilanova i la Geltrú, amb un 13,76%, i Vilafranca del Penedès, amb un 12,24%.

 

Des de la FEGP es valora favorablement l’estadística en termes evolutius però alhora posa en evidència la necessitat de perseverar en el foment de l’ocupació i la qualificació professional de les persones que es troben en situació d’atur. La indústria del Gran Penedès requereix persones preparades -amb perfils tècnics, sobretot- i no les troba a la nostra mateixa demarcació. També el sector serveis demanda tipologies curriculars gens estranyes però difícils d’aconseguir.

 

Es demana un major esforç als ajuntaments per afavorir l’activitat empresarial i ensems per potenciar la formació ocupacional. Només així es pot fomentar la millora de competències i l’ocupabilitat de les nostres comarques; com també es reduirien els tipus de contractes laborals en condicions gens idònies per als treballadors.

 

La Federació Empresarial del Gran Penedès celebra la iniciativa que es porta a terme al Garraf, pel que fa a la redacció d’un pacte comarcal per l’ocupació, i suggereix a tots els ajuntaments de les tres comarques que encetin espais d’aportació i consens per escometre amb major eficàcia la problemàtica de l’atur. També en aquest sentit, i molt particularment, la FEGP es posa a disposició del sector públic per treballar conjuntament.