L’Arboç s’agermana amb el municipi andalús de Guadix

Es faran plans i programes d’intercanvi entre els dos municipis i es celebrarà la setmana de Guadix i la setmana de l’Arboç per intercanviar activitats de caràcter cultural

Sònia Magrané regidora de l’Arboç amb Immaculada Olea (alcaldessa de Guadix) i Iván López (regidor) (Font: Aj. de l’Arboç)

El Ple Municipal de l’Ajuntament de l’Arboç va aprovar en el darrer ple del dijous 26 de setembre l’agermanament amb la vila de Guadix, a Andalusia. Aquest acord permetrà la realització de plans i programes d’intercanvi en benefici de les respectives comunitats, així com la celebració de la setmana de Guadix a l’Arboç i la setmana de l’Arboç a Guadix, per tal d’intercanviar activitats de caràcter cultural i folcklòric d’ambdues viles.

Cal recordar que una gran part dels emigrants andalusos que varen arribar entre els anys 60 i 80 del segle passat a l’Arboç procedien del municipi granadí de Guadix. Actualment, a data 21 de març de 2019, encara queden 52 persones empadronades al municipi a les quals els consta com a lloc de naixement Guadix, totes de molt avançada edat. Encara que no s’ha realitzat un estudi en detall i rigor científic sobre aquest assumpte, si que es poden fer estimacions que apunten a què van ser unes 400 les persones procedents de Guadix que varen establir-se a l’Arboç. Es tractava en la seva major part de joves i parelles que s’integraren i formaren les seves famílies a l’Arboç. Són els descendents d’aquests 400 accitans els que actualment constitueixen una part important de la població de l’Arboç i que, en molts casos no han perdut el contacte amb Guadix, on s’hi desplacen sovint per motius familiars.

És voluntat política de l’Ajuntament de l’Arboç reconèixer, valoritzar i retre homenatge als emigrants accitants promovent aquest agermanament entre l’Arboç i la localitat de Guadix. L’Arboç, com a municipi, està orgullós de poder dir que ha estat, és i serà un exemple de cohesió social format per persones procedents de molts racons d’Espanya i del món, i que formen totes elles una societat plural i diversa.