L’ajuntament de Banyeres del Penedès rebaixa el període de pagament a 8 dies

Aquest últim trimestre és el PMP més baix des de que és obligada la seva publicació al tercer trimestre del 2014

L’ajuntament de Banyeres del Penedès després de molts mesos treballant ha aconseguit rebaixar el període mig de pagament a proveïdors (PMP) a 8,69 dies.

L’any 2012, concretament,  la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es va introduir el concepte de període mig de pagament com a expressió del temps de pagament o endarreriment del deute comercial, de forma que totes les Administracions Públiques han fer públic el seu període mig de pagament.

El període mig de pagament està mesurat amb criteris estrictament econòmics i pot prendre valor negatiu si l’Administració abona abans de que hagin passat trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons correspongui.

En aquest cas, no només s’està complint sinó que s’ha reduït considerablement, fet que des del punt de vista d’hisenda pública i de les empreses que treballen amb l’ajuntament de Banyeres del Penedès, és una data i una fita molt positiva per les arques municipals.

Des de l’equip de govern de Banyeres del Penedès es valora de manera positiva la gestió que s’està fent de la tresoreria municipal, és una gestió molt correcta i que ha permès atendre amb normalitat els pagaments a proveïdors.