Interior facilitarà als municipis que no disposin de Policia Local la possibilitat de tenir un sistema de videovigilància

Els convenis s’implementaran quan hi hagi una necessitat de seguretat ciutadana, que haurà de ser apreciada per la Comissió de Controls dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya

El departament d’Interior facilitarà als municipis que no disposin de Policia Local la possibilitat de tenir un sistema de videovigilància. Aquest sistema va rebre llum verda de la Comissió de Controls dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya del Tribunal Superior de Justícia recentment.
Es tracta d’un conveni de col·laboració que podran subscriure els municipis amb el departament d’Interior a petició dels ajuntaments, quan existeixi una necessitat de seguretat ciutadana. Aquesta necessitat haurà de ser validada per la Comissió esmentada, que haurà d’informar sobre la petició que cursi la Direcció General de la Policia.
Fins ara, només els municipis amb Policia Local podien disposar de sistemes de videovigilància perquè era la pròpia Policia del municipi qui custodiava les imatges. A partir d’ara, amb la signatura d’aquest conveni, seran els consistoris qui adquireixin i instal·lin els dispositius fixos de videovigilància, mentre que l’emmagatzematge custòdia i visionat de les imatges correspondrà a la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.
Les dues administracions implicades formalitzaran un document que autoritzarà la instal·lació de videocàmeres fixes en llocs públics, fet que permetrà prevenir i poder investigar possibles il·lícits administratius i penals, utilitzar de manera pacífica les vies i espais públics i contribuir a assegurar la convivència.
La signatura d’aquest document tindrà una vigència de 4 anys, tot i que podrà ser prorrogat.
D’aquesta manera, Interior dona resposta a les peticions dels municipis que no disposen de Policia Local pròpia.