Finalitza el curs de formació realitzat per la Cambra de Comerç de Tarragona a Santa Oliva

El curs de 125 hores lectives s’ha realitzat a les dependències municipals de l’Ajuntament de Santa Oliva i a versat en l’àmbit de la logística

La regidoria d’ocupació conjuntament amb la Cambra de Comerç de Tarragona han impartit un curs del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)  per a joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil.

El curs de 125 hores lectives s’ha realitzat a les dependències municipals de l’Ajuntament de Santa Oliva i a versat en l’àmbit de la logística, concretament  els continguts del curs han estat distribuïts en dos blocs: Habilitats personals y per a l’ocupació i Auxiliar de magatzem.

Pel que fa als continguts d’auxiliar de magatzem, entre d’altres, els alumnes han adquirit coneixements sobre l’estructura sectorial i l’orientació en el mercat de treball, tècniques de manipulació de mercaderies, prevenció de riscos i salut laboral i coneixements de radiofreqüència, així com l’obtenció del carnet de seguretat en la conducció de carretons elevadors frontals, retràctils, apilador i transpaleta elèctrica segons la normativa UNE-58451

Aquest curs té una avantatge afegida per a les empreses que contractin a algun d’aquests joves donat que la Cambra de Comerç de Tarragona atorgarà un ajut de 4950€ a la contractació a jornada completa durant 6 mesos als joves que han finalitzat el curs.

El pressupost que la Cambra de Comerç de Tarragona ha destinat als ajuts a la  contractació a empreses és de 123.750€.

El regidor d’ocupació, Christian Martínez, ha valorat molt positivament aquesta acció de formació de la qual s’han beneficiat 17 joves del municipi. A tots ells se’ls prestarà, des del servei d’ocupació municipal, un seguiment personalitzat per a la seva inserció en el món laboral.