El Consell Comarcal disposa d’un servei especialitzat en acolliment de famílies extenses

El Consell Comarcal del Baix Penedès ha incorporat aquest 2017 un nou servei que s’emmarca dins del programa de suport a les famílies amb infants i adolescents en situació de risc i desemparament

L’anomenat Servei d’Integració en Famílies Extenses (SIFE) és un equip especialitzat en acolliment amb família extensa, que s’encarrega de realitzar l’estudi d’aquest tipus de famílies, possibles acollidores dels nens que estan tutelats pels serveis de protecció competents, així com dels seguiments dels nens i la família mentre duri l’acolliment.
L’objectiu prioritari del servei és realitzar un seguiment acurat dels acolliments oferint, en tot aquest procés, suport i assessorament a les famílies i els infants per tal de garantir de donar una resposta adequada als menors. Des del SIFE es possibilita que aquests acolliments es puguin sostenir tot i la fragilitat d’algunes situacions en les quals es troben.
En aquest sentit, es realitza un treball de suport i acompanyament i també es reforça la xarxa social que els envolta. Aquest seguiment no només inclou el suport als menors que es troben en aquesta situació, sinó també l’acompanyament als acollidors en la seva tasca de guardadors per tal de poder garantir al menor el desenvolupament de la seva personalitat, així com cobrir les necessitats de l’infant o adolescent a nivell físic, psíquic i emocional.
Les funcions encomanades al SIFE són:
•Realitzar un seguiment de la situació socio-familiar i personal dels infants acollits, donant-los suport en aspectes referents a la seva situació particular i en d’altres derivats de la quotidianitat.
•Acompanyar als acollidors, donant-los suport en aquells aspectes de la vida quotidiana pels quals ens puguin requerir.
•Garantir el funcionament i l’estabilitat dels acolliments.
•Realitzar els estudis i les valoracions encomanades per part de l’EAIA del Baix Penedès d’aquelles persones que, per la seva condició de família extensa, estiguin disposats a acollir un infant en situació de desemparament.
•Oferir espais formatius a les famílies i proporcionar espais grupals que els permetin l’intercanvi de les seves experiències.
Al SIFE s’hi poden derivar casos en acolliment simple (mesura aplicable a aquells casos que l’equip referent (EAIA) preveu que el desemparament serà transitori) o bé en acolliment permanent (quan es preveu que el desemparament serà definitiu i no es considera favorable per a l’interès de l’infant o l’adolescent l’aplicació de l’acolliment preadoptiu, o quan aquest no sigui possible). També contempla els casos de guardes administratives.
El Consell Comarcal del Baix Penedès ha introduït el SIFE amb una treballadora social i una psicòloga, i atén els 14 municipis de la comarca.