El Consell Comarcal del Baix Penedès aposta per millorar els índexs de reciclatge de la comarca

Reciclatge i atur es fusionen en una experiència pionera a Catalunya

El Consell Comarcal del Baix Penedès vol continuar apostant per millorar els índexs de
reciclatge de la comarca, tenint en compte que és la cinquena amb més generació de
residus (1,78 kg/hab/dia). Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), la
mitjana de Catalunya era de 1,32 kg/hab/dia, molt lluny encara del 50% que marca la
Unió Europea per l’any 2020.
Per aquest motiu, i amb el suport de l’ARC, s’ha iniciat un Pla d’Ocupació per a la
contractació d’informadors ambientals que puguin dur a terme accions de proximitat
entre la ciutadania, per fomentar la separació en origen. Específicament, es treballarà
per millorar els nivells de reciclatge dels grans productors, augmentar la separació en
origen dels ciutadans (estables i estiuejants), i reduir-ne el percentatge d’impropis,
fomentar l’ús de les deixalleries mòbils i fixes, promoure l’ús dels sistemes de recollida
de poda, difondre el funcionament de la recollida de voluminosos i disminuir
l’abandonament de residus fora de contenidors.
L’equip està format per 31 informadors, que al llarg de 12 mesos treballen als diferents
municipis de la comarca, i faciliten a la població eines per ajudar-los a reciclar,
repartint informació o material (bosses, contenidors, imants, etc.). Tots els participants
han rebut una formació de 120 hores a càrrec del SOC, més una formació específica de
medi ambient.
Les accions concretes que aniran realitzant es localitzaran a mercats i zones
comercials, a peu de contenidor, a les deixalleries mòbils, tallers i xerrades a centres
cívics, informació a comerços, i treball en zones turístiques.
En l’acte de presentació aquest dimecres, el director de l’Agència de Residus de
Catalunya, Josep Maria Tost, ha felicitat el CCBP per ‘l’implicació d’una trentena de
persones en un projecte tan ambiciós com aquest, en què cal canviar els hàbits de la
població per una necessitat humana’. Tost ha indicat que actualment a Catalunya es
recicla un 40%, i que els objectius marcats passen per un 50% al 2020, un 55% al 2025,
i un 65% al 2035. Per això, el director de l’ARC apunta que és bàsic ‘un treball conjunt
entre Ajuntament, Consell Comarcal i Generalitat’. Josep M. Tost destaca també la
importància que té la fracció orgànica, ja que suposa un 35% en pes de cada família, i
que a més permet separar un material que, si no es recicla, embruta tota la resta.
Finalment, Tost espera que ‘aquesta experiència pionera serveixi de referència a tot
Catalunya’.
La presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès, Eva M. Serramià, en destacava
els objectius múltiples de la campanya: ‘informar a peu de carrer, que se n’obtinguin
bons resultats, i generar ocupació’. En aquest sentit, la presidenta també valora
positivament el fet que ‘el gruix de participants al pla d’ocupació tenen un perfil
d’edat complicat per trobar feina, del qual un 86% són dones, i que des del CCBP els
hem permès accedir al món laboral’. En aquesta línia, Serramià afirma que ‘amb
aquesta campanya s’encaren dos dels aspectes negatius de la comarca, l’atur i el
reciclatge’. La presidenta també ha avançat que properament s’aplicaran contenidors
tancats que s’obrin amb una APP, en punts concrets d’alguns municipis, per poder anar
perfilant quin model aplicar.
La consellera comarcal d’Ocupació, M. Jesús Sequera, ha volgut agrair al SOC
l’aportació econòmica al projecte, així com la formació que ha facilitat l’Agència de
Residus, i confia en què ‘el projecte pugui facilitar la posterior inserció laboral dels
participants, i millorar les xifres de reciclatge comarcals’.