El Baix Penedès avança econòmicament, segons l’índex FEGP

El Baix Penedès millora 2 posicions en el rànquing territorial comarcal, passant de la posició 20 a la 18 d’un total de 42 comarques.

El Baix Penedès millora 2 posicions en el rànquing territorial comarcal, passant de la posició 20 a la 18 d’un total de 42 comarques i es posiciona de nou en el grup de comarques de la part intermèdia-alta més competitives. Aquest és el 2n. millor registre de la sèrie iniciada al 2003, i amb una trajectòria ascendent des de 2014.

Dels diferents indicadors utilitzats, respecte el 2017, el Baix Penedès millora en els següents: volum de mercat i d’activitat (de la 23a. a la 9a posició comarcal), esperit emprenedor (de la 27a. a la 24a posició comarcal), innovació i desenvolupament tecnològic (de la 10a. a la 9a posició comarcal), infraestructures de transport (de la 21a. a la 20a posició comarcal), disponibilitat de sòl i espai per a l’activitat econòmica (de la 21a. a la 20a posició comarcal).

Respecte el 2016, s’ha produït una millora comparativa en cinc dels deu factors de competitivitat, quatre s’han mantingut, i només un ha davallat. Així, la comarca del Baix Penedès mostra una evolució positiva en gairebé tots els factors de competitivitat, amb especial incidència sobre els factors de condicions de la demanda, essent el més destacat el de volum de mercat i activitat, escalant 8 posicions i situant-se entre les capdavanteres (9a.).

La indústria -en un canvi que s’inicia el 2017- és ja ara el principal motor econòmic de l’economia comarcal i protagonista del nou dinamisme econòmic de la comarca. Un dels efectes positius d’aquesta industrialització del teixit productiu comarcal és la progressiva diversificació de l’economia comarcal, en què s’afavoreix l’emergència de noves activitats i la transferència tecnològica i de coneixements entre els diferents sectors productius. Tot i aquest elevat dinamisme, es constata que encara és insuficient per a resoldre el principal problema de la comarca, l’elevada incidència de l’atur, tot i que s’ha reduït 10 punts percentuals els darrers anys.