Carme Martínez (ERC Cunit) es reuneix amb el director dels Serveis Territorials d’Educació

En aquesta reunió de treball, Carme Martínez ha exposat els diferents problemes educatius que pateix el municipi

El passat dimecres dia 12 de setembre la candidata d’ERC de Cunit Carme Martínez i altres membres de l’executiva local van tenir una reunió de treball amb el director dels Serveis Territorials d’Educació de Tarragona el senyor Jean Marc Segarra.
A la reunió li van plantejar els seus neguits per les diferents necessitats del municipi de Cunit i en finalitzar la reunió el director dels Serveis Territorials es va comprometre a:

– Treballar perquè es facin efectives les millores d’obres que resten pendents a les instal·lacions educatives de Cunit.

– Reconduir la situació en què es troben les famílies nouvingudes a Cunit per tal que tant elles com les diferents escoles tinguin la informació necessària per ser adscrites als centres més adients a les seves necessitats. Això implicaria crear un servei d’acollida municipal o una Oficina Municipal d’Educació (OME).

– Iniciar un procés d’anàlisi per detectar les necessitats que tenen les escoles del municipi derivat de l’augment d’alumnes a les aules i treballar conjuntament amb la participació i complicitat de la comunitat escolar per tal de planificar a mitjà termini les diferents solucions tant materials com humanes.

– El Sr. Segarra va expressar que altres millores com l’increment de recursos humans ( Aula d’Acollida, Treballadora d’Integració Social, vetlladores…) resten pendents de l’aprovació dels pròxims pressupostos del 2019-2020 (ja que els d’enguany estan prorrogats), entenent la necessitat d’augmentar aquestes dotacions.

– Així mateix va reconèixer l’esforç que l’Ajuntament de Cunit ha realitzat darrerament amb inversions com l’Escola d’Adults, la cobertura de la pista poliesportiva o el projecte de patis oberts de l’escola Pompeu Fabra.

– També va manifestar que l’actual govern de la Generalitat té entre altres dels seus objectius enfortir els Plans Educatius d’Entorn tant en l’àmbit de poble/ciutat com de comarca o vegueria.

– Per últim els hi va manifestar el seu desig de visitar l’Ajuntament, l’IES i les diferents escoles de Cunit pròximament.

Aquesta reunió de treball es tracta de la primera de moltes altres previstes durant els pròxims mesos.