Neix a Vilafranca “Juguem?Juguem!”, una extraescolar amb valors cooperatius

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a través de la regidoria d’Esports, presenta un nou projecte de pràctica esportiva per a infants de 4 a 10 anys, fora de l’horari escolar, que vol fomentar la pràctica habitual d’activitats físiques, els hàbits saludables i els valors educatius de la cooperació. El projecte Juguem? Juguem! planteja, com a prioritat, promoure la participació d’infants en activitats físico-esportives en un marc d’una societat normalitzadora i inclusiva, respectuosa amb la diversitat. La regidora d’Esports, Anna Doblas, explica que “el programa Juguem? Juguem! servirà d’experiència pilot per definir un model diferent d’activitats lúdico-esportives en horari extraescolar”.

La proposta del programa que s’inicia aquest mes d’octubre al Complex Aquàtic té l’objectiu de garantir la participació real i efectiva dels infants, sota criteris de Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) i així aconseguir la progressió de tots els participants.

L’activitat prioritza una pràctica d’activitats físiques i esportives cooperatives i inclusives, que pugui ser una alternativa i complementar l’oferta existent d’activitats esportives competitives en horari extraescolar. “Les sessions estan orientades a unes activitats físico-esportives, amb una  metodologia de joc cooperatiu, que faciliti la participació activa de tothom per aconseguir uns objectius comuns, més enllà de l’especialització esportiva”, diu Anna Doblas.

L’activitat estarà dirigida per tècnics especialitzats, amb formació en l’àmbit educatiu, i les ràtios seran molt reduïdes, permetent una atenció individualitzada a les necessitats de cada infant. Les famílies també tindran a la seva disposició un servei d’assessorament professional continuat durant tot el curs.

3 grups d’edat
El disseny de les sessions estan distribuïdes en funció de les edats dels participants en 3 grups: de 4 a 6 anys, de 6 a 8 anys i de 8 a 10 anys. Les activitats es desenvoluparan a les instal·lacions del Complex Aquàtic, amb una periodicitat d’una sessió setmanal i una durada efectiva de l’activitat de 50 minuts. L’activitat s’iniciarà la primera setmana d’octubre i es realitzaran durant tot el calendari escolar.

Per facilitar la conciliació de la pràctica d’activitats físiques i esportives en la unitat familiar, les persones acompanyants dels infants podran accedir a altres activitats del Complex Aquàtic en la mateixa franja horària, amb preus més avantatjosos (carnet acompanyant).