Quaranta bars i restaurants de Calafell donen servei de recollida i lliurament a domicili

Els podeu trobar a la web cuinempertu.calafell.cat

Una quarantena de bars i restaurants del municipi de Calafell ofereixen servei de recollida i lliurament a domicili durant el tancament decretat per les autoritats sanitàries. Els podeu trobar a la pàgina web promoguda per l’Ajuntament cuinempertu.calafell.cat.

En aquesta pàgina hi trobareu quins són els establiments i en quins dies i horaris donen un servei, l’altre, o tots dos. També, la forma de contacte, telefònica, per correu electrònic, web… Tingueu present que, ateses les circumstàmcies excepcionals, bona part dels bars i restaurants demanen que les comandes es facin amb antelació.

Els establiments que vulguin participar en aquesta iniciativa de difusió poden enviar un correu a informacio@calafell.org, especificant el nom del local, la forma de contacte i la modalitat de servei que ofereixen.

Aquesta campanya vol donar suport a la restauració en uns moments d’especial dificultat per al sector. El seu èxit estarà en què tothom que pugui hi participi. Recordem que l’hostaleria, com la resta de sectors turístics, és la principal indústria local i que en depenen centenars de persones. Ajudant-la, ajudem al conjunt del municipi.