La via del tren a Calafell també comptarà amb pantalles acústiques

Municipis com Tarragona o Torredembarra ho han rebutjat

Un tren de Renfe al seu pas per Calafell. CEDIDA

Adif projecta la instal·lació de proteccions acústiques a la via del tren, al terme municipal de Calafell. L’actuació es troba encara en una tramitació preliminar, referida concretament a l’ocupació de terreny. Tot apunta, però, que el gestor ferroviari estudia una actuació parcial, en trams que considera sensibles o on es pot aconseguir una millora, no la totalitat del traçat.

El projecte forma part dels plans contra el soroll en els grans eixos ferroviaris, fase segona. En concret, d’una actuació en la línia convencional de la costa mediterrània entre Tarragona i Cunit. Aquests plans, en la segona fase actual, s’han d’implantar en tots els trams ferroviaris que superin els 30.000 trens l’any.

Adif elabora uns mapes estratègics de soroll, que identifiquen punts de la xarxa ferroviària susceptibles de millorar la seva qualitat acústica. A partir d’aquí, es redacten els plans d’acció, amb les mesures correctores concretes.

El gestor ferroviari té en compte criteris com els usos del sòl contigu a la via: si és urbà i residencial, si és industrial, si hi ha centres sanitaris, docents i culturals, si són espais naturals que requereixin una especial protecció acústica… També es valora l’impacte sonor mig i el de diferents franges horàries, per exemple durant la nit.