L’ajuntament del Vendrell aprova per unanimitat donar suport a les persones afectades per les clàusules sòl

El consistori va coincidir en considerar que les anomenades “clàusules sòl” són un exemple clar d'opacitat i d'abús del mercat financer dins dels contractes hipotecaris

El Ple d’aquest dimarts va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics la moció presentada pel grup municipal de Sí Se Puede (SSP) de suport a les persones afectades per les clàusules terra.

El consistori va coincidir en considerar que les anomenades “clàusules sòl” són un exemple clar d’opacitat i d’abús del mercat financer dins dels contractes hipotecaris. Aquestes clàusules han estat denunciades en moltes ocasions per activistes, moviments socials i associacions de consumidors, atès que imposen un índex mínim per al pagament d’interessos relacionats amb el crèdit hipotecari, de forma que si l’índex de referència baixa per sota d’un determinat nivell, la persona afectada no pot gaudir d’aquesta reducció dels interessos.

El ple va acordar, en primer lloc, sol·licitar al Banco de España l’aplicació immediata de les seves competències en matèria de supervisió de les activitats de les entitats financeres per assegurar la correcta gestió de la devolució dels imports generats per les clàusules sòl, així com de la supervisió activa i permanent per evitar que es repeteixin vulneracions de drets a futur.

En segon lloc, el Ple va acordar instar l’ Agència Catalana de Consum i la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria i Nutrición a proporcionar tots els mitjans de suport tècnics i jurídics necessaris per a defensar els drets de les persones afectades per les clàusules sòl.

En tercer lloc, la moció va aprovar instar l’Ajuntament a facilitar espais de treball i suport a les entitats locals autogestionades que donin suport de forma gratuïta a les persones afectades per les clàusules sòl, i reforçar els serveis municipals de defensa del consumidor i d’orientació jurídica, amb recursos específics que facilitin el procés de devolució dels imports derivats de les clàusules sòl a les persones afectades dins del municipi. En aquest punt, des del govern es va avançar que aquest servei es podria prestar des de l’Oficina d’Habitatge, ubicada al Centre cívic l’Estació i que també es podria disposar d’espais a l’Hotel d’Entitats, en el cas que fos necessari.

La moció aprovada també insta el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat espanyol a obrir comissions d’investigació per realitzar un estudi seriós que determini l’impacte de l’aplicació de clàusules il·lícites com la clàusula sòl, en concret, i d’altres clàusules relacionades amb l’activitat de les entitats financeres.