Torna l’educació viària a les escoles de Calafell

Nova activitat del Pla Educatiu d’Entorn als centres de primària

L’Ajuntament de Calafell ha engegat una nova tongada de les activitats d’educació viària a les escoles del municipi. El projecte “Sobre rodes” se centra aquesta primavera en l’ús dels patinets elèctrics i s’adreça principalment als centres de primària, després que a finals de l’any passat aquesta formació es fes als instituts.

La Policia local visita els centres i ofereix unes petites sessions sobre la normativa per a la circulació d’aquests vehicles de mobilitat personal. Fins als 16 anys no es pot usar un patinet a la via pública sense la supervisió d’un adult, però és important que els alumnes de primària aprenguin bons hàbits de conducta pel que fa a la circulació. Es tracta de moments clau en l’evolució personal dels infants perquè creixi l’autoresponsabilitat.

La formació té en compte els canvis en la normativa reguladora dels patinets que van entrar en vigor el passat 2 de gener. Aquest n’és un resum bàsic :

  • L’edat mínima per conduir aquests vehicles són els 16 anys.
  • La velocitat màxima quan s’usi un patinet elèctric és de 25 quilòmetres l’hora.
  • Cal obtenir un certificat de circulació obligatori, similar al necessari per conduir ciclomotors.
  • Està prohibit consumir alcohol i drogues.
  • Està prohibit circular per voreres, vies interurbanes i travessies.
  • Està prohibit anar més d’una persona.
  • Està prohibit l’ús del mòbil o d’auriculars mentre s’usin aquests dispositius.
  • Tenint en compte la potència del patinet, el seu tractament administratiu és com el d’un ciclomotor. Per això, ha de tenir la documentació corresponent, com l’assegurança obligatòria, la llicència per conduir-lo… En cas d’incomplir-ho, es pot immobilitzar el vehicle.
  • Els imports de les sancions pot arribar a ser d’entre 500 i 1.000 euros. Les infraccions poden arribar a constituir un delicte contra la seguretat en el trànsit.

Què és el Pla Educatiu d’Entorn?

Els Plans Educatius d’Entorn són una proposta educativa que vol donar resposta a les múltiples demandes de la nostra societat. Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. Entre els objectius del Pla hi ha el foment de la llengua acadèmica, la social i la laboral; l’afavoriment de la convivència i la cohesió social, i la creació o manteniment d’una xarxa educativa que doni una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius.

Aquest projecte està dins del conveni de col·laboració entre el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Calafell per al Pla Educatiu Entorn, iniciat el curs 2017-2018.