Últims dies per adaptar les antenes de televisió afectades pel 5G al Baix Penedès

És una de les comarques afectades i té de temps per als canvis fins al 30 de setembre

El proper 30 de setembre és l’ultim dia que molts canals de TDT emetran per les freqüències que ho venien fent fins ara, a causa del desplegament de la xarxa de telecomunicacions 5G . A la majoria de comarques catalanes, entre elles el Baix Penedès, alguns canals televisius es troben en aquesta banda de l’espectre i, per tant, hauran de canviar de freqüència. El procés s’anomena Segon Dividend Digital.

Això implica que, en determinats casos, la ciutadania haurà de realitzar algunes accions per tal de poder continuar veient correctament la televisió.

Algunes televisions han fet ja el canvi. Altres han mantingut simultàniament l’emissió pel canal antic i pel nou, si sortien a l’aire des de repetidors grans, però el 30 de setembre serà l’últim dia que ho facin, després de prorrogar-se el termini per la pandèmia. En els repetidors petits, el canvi és directe: en el moment que el canal comenci a emetre per la freqüència nova deixarà de fer-ho per l’antiga.

Què he de fer si hi ha canvis de canals a la meva comarca?

Els habitatges unifamiliars amb antena individual i els edificis amb amplificador de banda ampla (edificis de fins a 3 o 4 habitatges) no hauran de fer cap adaptació de l’antena. Només caldrà resintonitzar els canals mitjançant el comandament del televisor.

Als edificis dotats de centraletes programables o amplificadors monocanal caldrà l’actuació d’un instal·lador de telecomunicacions registrat. L’administrador de la finca o el president de la comunitat de veïns s’haurà de posar en contacte amb l’empresa instal·ladora.
Un cop fetes les adaptacions necessàries a l’antena, caldrà que cada veí resintonitzi els canals mitjançant el comandament del televisor.

Si no s’està segur de quin tipus d’instal·lació es disposa i per tant de si cal fer-hi alguna adaptació, cal contactar amb un instal·lador registrat.

Qui pot fer l’adaptació de l’antena del meu edifici?

Només pot fer les adaptacions necessàries una empresa instal·ladora homologada, que podeu trobar mitjançant el cercador.

Podreu accedir al llistat d’empreses habilitades per la Generalitat que duen a terme instal·lació i manteniment d’antenes de recepció de Televisió Digital Terrestre seleccionant el tipus A. Les cerques es poden fer per municipi, comarca i codi postal, i en el cas que ja conegueu alguna empresa, podeu consultar si disposa d’habilitació cercant el seu nom.

L’instal·lador podrà confirmar si l’antena de l’edifici requereix alguna adaptació, i també fer-hi les actuacions necessàries si és el cas.

Hi ha alguna subvenció per finançar les adaptacions de les antenes dels edificis?

Sí. El Ministeri d’Economia i Empresa, mitjançant l’empresa pública estatal Red.es, ha establert una línia d’ajuts directes dirigits a les comunitats de propietaris per a subvencionar els costos derivats de l’adaptació de les antenes en els edificis afectats pel Segon Dividend Digital.

Hauré de canviar de televisor o descodificador?

No. Els televisors i descodificadors actuals seguiran funcionant normalment.

Un cop fetes les adaptacions a l’antena en cas que siguin necessàries, només caldrà tornar a sintonitzar els canals amb el comandament del televisor o descodificador.