Kenneth Martínez: “Ha calgut fer un pressupost per fer front a la pandèmia”

Parlem amb l'alcalde del Vendrell sobre els pressupostos del 2021 aprovats al ple d'aquesta setmana

Imatge de l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. CEDIDA

Aquesta setmana el ple de l’Ajuntament del Vendrell ha aprovat els pressupostos municipals. Ha costat molt tirar-los endavant?

El pressupost municipal és el document més important de l’administració, on concretem i quantifiquem les obligacions, objectius i projectes per a un exercici. És un document polític i tècnic que requereix equilibrar les despeses als ingressos, obligacions i objectius polítics. Però a més, en aquests cas, ha calgut fer un pressupost per fer front a la pandèmia, reforçant els serveis i partides de suport als col·lectius més afectats i deixant un marge de maniobra per tenir capacitat de reacció davant les incerteses de l’evolució de la COVID19.

La pandèmia de la Covid-19 ha provocat que siguin uns pressupostos més a la baixa que anys anteriors?

Al llarg de l’any 2020 vàrem haver de modificar el pressupost per ajustar-lo a les necessitats de la pandèmia. En canvi, en aquest nou pressupost de l’any 2021 ja es consoliden d’inici les partides, les modificacions, els ajustos per fer front a la pandèmia en tot el seu impacte econòmic, social i sanitari. La diferència principal és que en aquest nou pressupost hem reduït les operacions de crèdit, els préstecs, per reduir les obligacions i així tenir més marge per ajustar els serveis bàsics i altres a les possibles contingències sorgides per la pandèmia.

En termes generals, quins són els principals objectius d’aquests pressupostos?

Fer front a la pandèmia, donar suport als col·lectius més afectats i avançar en la transformació urbana i social per reactivar l’economia i consolidar el Vendrell com a capital comercial, turística i de serveis.

Pel que fa a l’àmbit de la lluita contra la pandèmia, quines inversions es faran en centres sanitaris i residències?

La residència municipal d’avis La Muntanyeta és el gran servei en protecció social del Vendrell, la gran mostra de solidaritat col·lectiva amb el benestar de la nostra gent gran. Un pressupost de 3.8 milions, amb una aportació anual municipal d’1.2 milions d’euros, i de la qual ens sentim orgullosos i enormement agraïts als seus professionals perquè durant tot aquest any de pandèmia, sense un dia descans, durant els tres torns; matí, tarda i nit, han defensat amb èxit la vida dels nostres avis i àvies evitant els contagis.

L’altra inversió en matèria sanitària, per donar suport al Departament de Salut de la Generalitat, és l’ampliació amb mòduls del centre d’atenció primària del Vendrell (CAP I), on s’atenen els veïns i veïnes del Vendrell per campanyes de vacunació com la de la grip i on s’estan fent les PCR.

I quines partides estaran destinades a pal·liar els efectes negatius socials i econòmics?

Un exemple de partides creades l’any passat i que ja s’han consolidat són els ajuts directes a autònoms i pimes amb 200 mil euros. L’any passat vàrem ajudar a un total de 288 empresaris, amb un ajut màxim de 600€ i una despesa total de 168 mil euros. Aquest any 2021, en els propers dies, passem a publicar la 3a convocatòria d’ajuts, en aquest cas exclusiva per a bars, restaurants i centres d’estètica.

Els ajuts d’emergència de Serveis Socials s’han reforçat i adaptat a les noves necessitats, introduint noves modalitats com les targetes moneder per ajuts d’alimentació o incorporant ajuts per combatre l’escletxa digital entre els escolars.

El gran repte d’aquest any és crear el primer parc d’habitatge públic per a lloguers socials. En aquests moments ja estem tramitant un conveni amb la SAREB per a la cessió d’habitatges amb aquesta finalitat. Com en el conjunt del país, l’accés a l’habitatge és segurament la principal causa de desigualtats i l’Ajuntament del Vendrell vol disposar també d’un parc públic d’habitatge per facilitar l’accés en aquelles situacions de més vulnerabilitat.

El segon gran eix dels pressupostos és avançar en la cohesió social, territorial i la protecció mediambiental. Quines inversions es faran?

La gran mesura d’aquest exercici és la gratuïtat de les escoles bressol, del P2, l’ampliació del dret a l’educació a l’etapa d’infantil. Una mesura en favor de la cohesió social, l’equitat i la igualtat d’oportunitats. Aquest país ha de fer un nou salt qualitatiu universalitzant l’educació en les etapes pre i postobligatòries per mantenir l’educació com el gran motor de progrés individual i col·lectiu, i l’Ajuntament del Vendrell comença aquest salt a l’etapa infantil en la que té competències.

En matèria mediambiental, durant la tardor vàrem posar en funcionament dos nous serveis o modalitats noves que en aquest exercici s’ampliaran. El primer, el nou servei de transport públic, el Pas Bus, un servei flexible, a la demanda, adaptat a municipis com el nostre amb una dispersió important de la població perquè independentment del teu lloc de residència; nucli, urbanització o barri, puguis desplaçar-te amb facilitat els principals punts de serveis i equipaments del municipi. Aquest servei treballa per la cohesió territorial i per la igualtat d’oportunitats. A més a més, és un servei que redueix l’impacte ambiental ja que redueix les hores de circulació d’autobusos només als serveis amb usuaris i només als trajectes requerits. Un nou servei que aquest mes de gener ha tingut 528 viatgers.

L’altre exemple és la recollida de residus porta a porta. El nostre objectiu durant aquest mandat és fer el gran salt endavant en recollida selectiva per arribar als estàndards europeus del 60% i això passa per models de recollida més eficients. Hem començat per nuclis i urbanitzacions amb pocs veïns, ara hem de testar el nou servei a zones més densament poblades.

Pel que fa a la transformació urbana, El Vendrell té dos grans projectes durant aquest mandat. El primer és la transformació del centre amb una illa de vianants. Què és farà aquest any?

El Vendrell és capital; centre administratiu, comercial, turístic i de serveis, i evidentment això passa per crear un entorn urbà de qualitat que permeti aquestes implantacions i desenvolupament, i alhora proporcioni qualitat de vida als veïns i veïnes. Aquest 2020 hem ampliat l’illa de vianants en direcció nord, al Dr. Robert, i aquest any farem el mateix en direcció sud, al Carrer de les Quatre Fonts. En aquest últim cas, l’objectiu és transformar completament el punt neuràlgic del centre urbà del nucli del Vendrell. Aquest punt separa el centre històric de les àrees urbanes més densament poblades i dels principals equipaments esportius i educatius, dividit per la riera de la Bisbal que fa de barrera. Ampliant l’illa de vianants en aquest punt, a ambdues bandes de la riera, l’objectiu és unir, cohesionar i facilitar la comunicació i mobilitat entre les dues meitats del nucli del Vendrell. A més, és un dels punts de més interès històric i patrimonial, amb el Portal del Pardo, i per tant, posa també en valor aquest patrimoni i el seu interès.

L’altre gran projecte és la millora de l’entorn urbà del centre de Coma-ruga. Quines inversions es preveuen en aquest sentit al 2021?

El FEDER de Coma-ruga és el gran projecte del Vendrell per fer realitat l’objectiu d’obrir el Vendrell al mar, potenciar i fer més atractiu el turisme i consolidar la població als nuclis marítims. Tornar a posicionar Coma-ruga i el conjunt dels nuclis marítims com a centre de referència amb un projecte que, paradoxalment, recupera el patrimoni del primer desenvolupament turístic del país durant els anys 50 i 60 del s.XX. Aquestes setmanes ja finalitzen les obres d’urbanització que posen a l’abast de la ciutadania 4.000 m2 d’una nova plaça pública que abans era un espai tancat o per aparcar cotxes.

I aquesta setmana ja comença la gran obra de l’edifici del Tabaris. Edifici polivalent, per als veïns i per dinamitzar l’atractiu turístic amb un museu i una gran sala firal amb múltiples possibilitats. És el gran projecte del litoral català, que amb una posició geogràfica privilegiada i amb tota l’oferta turística i de patrimoni natural (Madrigueres, Masia Blanca) i cultural (Vil·la Casals) del voltant tindrà un efecte multiplicador d’activitat econòmica i social.

Més enllà d’aquests dos grans projectes, també es destinen diners al manteniment dels carrers en el dia a dia?

El gran damnificat del pla d’ajuts de l’Ajuntament del Vendrell ha sigut el manteniment de la via pública, per això en aquest mandat, l’any passat, ja vàrem començar el Pla renove d’asfalt i voreres que continuarem aquest any amb una inversió de 170 mil euros. Igualment i amb el mateix objectiu, comencem el Pla renove d’enllumenat públic, perquè requereix també de renovació. És a dir, en els propers anys de manera sostinguda anirem invertint sistemàticament per millorar i posar al dia els nostres carrers.

Fora de les partides destinades a la lluita contra la pandèmia, la transformació urbana i les polítiques socials i mediambientals, què més destacaria d’aquests pressupostos?

La dada objectiva de la qual ens sentim més orgullosos i evidència dels nostres principis polítics son els 190 euros per persona i any (dades liquidació 2019) que l’Ajuntament del Vendrell destina a protecció social; que vol dir, en serveis socials, gent gran i polítiques d’ocupació en comparació a la mitjana catalana de 132€ dels municipis entre 20 i 50 mil habitants. Polítiques socials que són les que ens defineixen.