La Generalitat demana a Foment mesures contra el soroll per la urbanització Torreblanca

Al carrer Pardal, el soroll traspassava els decibels permesos

temps lectura-Temps de lectura: 1 minut

La proposta de sol·licitud de la instal·lació de pantalles contra el soroll per la urbanització Torreblanca que va presentar la Xarxa Vendrellenca ja ha rebut resposta per part del departament de Medi Ambient de la Generalitat. Aquesta sol·licitud és per als carrers Aneto i Pardal i la van presentar a través del grup municipal Si es pot El Vendrell el passat mes de setembre de 2016 al ple.

Després de fer-se les mesures de soroll el passat mes de desembre de 2016 i davant la falta de resultats, el mes de gener van enviar un escrit al departament de Medi Ambient de la Generalitat per tal de saber els resultats dels mesuraments. La resposta la van rebre al mes de febrer mitjançant un informe que va redactar l’empresa DAC Elviro S.L., en el que s’indicava que els límits de soroll al carrer Aneto estaven correctes, però que al carrer Pardal, el soroll traspassava els decibels permesos. Així mateix des del Servei de control de contaminació acústica i lumínica de la Generalitat, van informar la Xarxa Vendrellenca que, s’havia enviat una còpia del mesurament al Ministeri de Foment com a titular de la N340 perquè prengui les mesures per reduir el soroll.

Des de l’associació i davant els resultats de limitació legal al carrer Aneto, han presentat un escrit d’al·legacions al Servei de control de contaminació Acústica i lumínica de la Generalitat indicant que no estan d’acord, perquè entenen que els mesuraments es van fer a un període de l’any en què el volum de trànsit és molt baix, donat que es va fer al desembre, i sol·liciten que es facin uns mesuraments al juliol o l’agost, que és quan hi ha un major volum de vehicles que circulen per l’accés cap a l’autopista que va en paral·lel al carrer Aneto. Des del servei, ja els han donat resposta indicant que la seva proposta està en estudi.