El Síndic de Greuges va atendre 8 trucades en el seu desplaçament a Sant Sadurní

Durant la resta d'any també se li poden dirigir queixes i consultes

El Síndic de Greuges va rebre un total de 8 trucades en el seu desplaçament telemàtic a Sant Sadurní d’Anoia del passat 26 de gener. L’equip del síndic visita el municipi dos cops l’any per atendre personalment a les persones que s’hi vulguin dirigir, però en aquesta ocasió s’ha hagut de fer de forma telemàtica a causa de la COVID19.

Les persones ateses per l´equip del Síndic al Casal d’Entitats van presentar 5 queixes i van fer 3 consultes. Les problemàtiques plantejades van ser, entre altres, temes relacionats amb consum (electricitat i gas), serveis socials, treball i salut. Dues de les cinc queixes presentades anaven adreçades a l’Ajuntament.

Durant la resta d’any  també es poden presentar queixes i consultes.

I és que el Síndic té la funció d’atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l’actuació o la manca d’actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l’Administració catalana, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament.