El PSC del Vendrell proposa donar més reconeixement a les dones del municipi

El partit considera que hi ha una manca d’estudis sobre dones al Vendrell, encara que el municipi va ser declarat feminista el passat 2020

El municipi del Vendrell va ser declarat el passat 2020 municipi feminista i com a tal es va comprometre a recolzar les demandes d’aquest moviment i plasmar l’aplicació de la perspectiva de gènere a l’execució de les polítiques públiques. En aquest sentit, el nostre compromís és reconèixer i fer visible el 50% de la població (les dones) que han estat sistemàticament oblidades al llarg de la història.

Les dones del Vendrell han tingut i tenen un paper fonamental a la nostra història local, i per això, tant elles com el conjunt de la ciutadania mereix que surtin a la llum. És un deure recolzar, incentivar i promoure estudis des de la perspectiva femenina per tal de contribuir al moviment feminista i recuperar la memòria de moltes dones, que han enriquit i encapçalat activitats rellevants a la nostra vila.

Els estudis sobre dones al Vendrell són pocs i molt recents. En aquest sentit, cal reconèixer alguns dels estudis que han permès conèixer personatges femenins importants. Un d’aquests estudis data del 1995 quan Montserrat Constantí i Mata escriu “La Petita història d’Àngels Garriga”. Un altre, data del 2008, quan Magda Nogués Carreras escriu “La petita història de les Carmelites Missioneres Teresianes del Vendrell”. L’any 2009, la Beca Jaume Ramon i Vidales es concedeix a la Vendrellenca Gisela Alcón per l’estudi “El Vendrell de Maria Julivert Aulés, entre el feminisme i l’esperantisme: societat i cultura dels anys 20”. Finalment, l’any 2022, en impremta, l’estudi de Neus Oliveras Samitier “Dones del segle XIX al Vendrell i presència de Carme Karr” i el llibre “El Santuario de Albiñana” de l’escriptora Maria Rosa Santamaria Tous.

Aquesta manca d’estudis té conseqüències molt negatives pel reconeixement de les dones vendrellenques. Un clar exemple és que l’any 2003, quan es va posar nom als nous carrers de la zona dels Boulevards i Còdols, es va recórrer a noms de dones no vendrellenques i reines degut a la falta d’estudis locals que poguessin donar visibilitat a les dones vendrellenques.

Per aquestes raons, en el preàmbul del reglament del nomenclàtor de carrers i espais públics del Vendrell diem:

“Així mateix, el nomenclàtor forma part de la memòria reconeguda de les poblacions, ja que hi figuren persones considerades rellevants per la seva contribució a la societat. En aquests reconeixements públics, però, hi ha hagut al llarg del temps un clar predomini de les figures masculines i una escassa presència femenina. La tradició patriarcal de la societat ha negat al llarg de la història la visibilitat de les dones, fins i tot d’aquelles que, havent fet grans aportacions a la societat, s’han vist invisibilitzades a les plaques dels carrers, avingudes i places. El percentatge de noms dedicats a les dones és del tot desproporcionat i quan el nom d’un carrer és femení hi predominen les dones lligades a la religió catòlica i al seu santoral. Aquest és un greuge històric que cal reparar. El coneixement i la transmissió de la història són elements decisius en la vertebració de la memòria d’un país. Que les dones esdevinguin subjectes històrics significa, també, que els seus noms s’incorporin a la narrativa històrica del passat, del present i del futur”.

Aquest reglament dona llum verda per reflectir als nostres carrers l’equitat real i el reconeixement de les dones, que històricament han comptat, com a màxim, amb noms femenins a carrers petits i desconeguts.

Alhora, la manca d’estudis locals amb visió de gènere fa que no hagin emergit noms de dones que hagin pogut ser reconegudes i formar part dels personatges il·lustres o ser declarades filles adoptives.

Per això, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya proposem al Ple Municipal l’adopció d’una proposta de resolució que inclou els següents acords:

  1. Que l’Ajuntament del Vendrell recolzi i fomenti la investigació en clau de gènere.
  2. Proposar a la Comissió de nomenclàtor de l’Ajuntament del Vendrell que estudiï la proposta de dedicar espais públics a dones. Entre aquestes dones que s’inclogui la proposta presentada i aprovada pel ple a Neus Català i també a Agna Guimerà Saló, Maria Julivert Aulés i Anna Serra.
  3. Obrir als grups municipals la possibilitat d’augmentar aquesta proposta inicial de
  4. Revisar i actualitzar el “Reglament d’honors i distincions” de l’Ajuntament del Vendrell per adaptar- lo a l’actualitat i proposar que M. Agna Guimerà i Saló, Maria Julivert i Aulés, Teresina Martorell i Fons, Anna Serra, Olga Tereeva Pavlova, Àngels Garriga i Martín siguin considerades filles il·lustres del
  5. Comunicar aquest acord a les entitats feministes del Vendrell i a la comissió del nomenclàtor.