L’edifici de Cunit afectat per l’incendi no presenta danys estructurals

Del primer dictamen tècnic es desprèn que no hi ha danys estructurals i que l'edifici és estable. 4 dels immobles afectats no poden ser utilitzats a l'espera de noves i més detallades comprovacions un cop passi el temps aconsellat

temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

El primer anàlisi fet per l’equip municipal d’arquitecte i enginyera als quals acompanyava un especialista en estructures, va descartar danys estructurals i va conloure que l’edifici és estable, però que cal realitzar un nou estudi més detallat de l’immoble i de la seva estructura.

Pel que fa als immobles, 6 són accessibles i ocupables, i als 4 restants s’hi pot accedir, però no són encara ocupables fins que es realitzin les reparacions en canonades i d’altres serveis afectats. Es tracta de 10 immobles situats en 2 plantes al damunt del local cremat.

L’accés a l’edifici per l’Av Barcelona i tota la façana continua precintat i així ho estarà fins que es donin per finalitzades les investigacions policials i els peritatges corresponents.

De cara a la setmana vinent es procedirà a la neteja i es plantejarà una nova comprovació de l’estabilitat de l’edifici i l’estudi de mesures addicionals, en el cas que es consideri necessari.